Officiële bekendmakingen 2020 week 49

2 december 2020 – week 49

 

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Vendelier 47, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Datum ontvangst: 13 november 2020
Zaaknummer: 1952141446

Locatie: Tamboer 149, Heelsum
Voor: Uitbreiden eerste verdieping achterzijde
Datum ontvangst: 14 november 2020
Zaaknummer: 1952141544

Locatie: Stationsweg 26b, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum ontvangst: 16 november 2020
Zaaknummer: 1952141658

Locatie: Dorpsstraat 35, Renkum
Voor: plaatsen van handelsreclame
Datum ontvangst: 10 november 2020
Zaaknummer: 1952141222

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 171, Renkum
Voor: kappen es
Datum ontvangst: 16 november 2020
Zaaknummer: 1952141792

Locatie: Kapelleboom, groenstrook parkeerplaats, Doorwerth
Voor: kappen acer
Datum ontvangst: 13 november 2020
Zaaknummer: 1952141615

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verplaatsen mestbak
Datum ontvangst: 16 november 2020
Zaaknummer: 1952141723

Locatie: Wolfhezerweg 120 68, Wolfheze
Voor: vergroten woning
Datum ontvangst: 14 november 2020
Zaaknummer: 1952141546

Locatie: Lindeboomlaan 12, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel achterzijde woning
Datum ontvangst: 14 november 2020
Zaaknummer: 1952141545

Locatie: Dorpsstraat 165a, Renkum
Voor: verbouwen bestaande kantoorpand tot 15
Datum ontvangst: 19 november 2020
Zaaknummer: 1952142128

Locatie: Kappelleboom, groenstrook parkeerplaats, Doorwerth
Voor: kappen quercus
Datum ontvangst: 13 november 2020
Zaaknummer: 1952141643


Verlengen beslistermijn

Locatie: Sara Mansveltweg, achter no. 51/53, Kad. sect: A nr: 1491, Oosterbeek
Voor: realiseren vakantiewoning
Datum verzending: 20 november 2020
Zaaknummer: 1952134688

Locatie: Wildforsterlaan 10, Wolfheze (geen BAG-adres)
Voor: kantoorruimte verbouwen naar appartement
Datum verzending: 24 november 2020
Zaaknummer: 1952137949

Locatie: Bato'sweg Kad. sect: D nr: 9702, Oosterbeek
Voor: nieuw bouwen woning
Datum verzending: 19 november 2020
Zaaknummer: 1952137457


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten
 

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 202, Oosterbeek
Voor: vervangen pergola t.b.v. plaatsing zonnepanelen
Datum verzending: 19 november 2020
Zaaknummer: 1952137952

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: kappen cq. kandelaberen van 4 eiken
Datum verzending: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 1952122689

Locatie: Eekwal 21, Renkum
Voor: aanpassing dakopbouw garage
Datum verzending: 23 november 2020
Zaaknummer: 1952138408

Locatie: Europalaan 86, Renkum
Voor: aanvraag uitgifte-automaat
Datum verzending: 18 november 2020
Zaaknummer: 1952139533

Locatie: Don Boscoweg 16, Renkum
Voor: verbouw bestaande drukkerij tot 8 woonruimten (wijziging op eerder verleende vergunning)
Datum verzending: 19 november 2020
Zaaknummer: 1952132554


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Frans Campmanweg 14, Renkum
Voor: aanleggen oprit
Datum verzending: 18 november 2020
Zaaknummer: 1952137851

 

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze de volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Frans Campmanweg 26a, Renkum
Voor: het oprichten van een timmer- en onderhoudsbedrijf
Datum verzending: 12 november 2020
Zaaknummer: 1952141593

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.