Officiële bekendmakingen 2020 week 47

18 november 2020 – week 47


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Prins Bernhardweg 32, Oosterbeek
Voor: plaatsen van een dakkapel
Datum ontvangst: 3 november 2020
Zaaknummer: 1952140765

Locatie: Hoefbladstraat 14, Renkum
Voor: kappen van een boom
Datum ontvangst: 3 november 2020
Zaaknummer: 1952140697

Locatie: Voorinkstraat 11, Oosterbeek
Voor: uitbreiden van de woning aan achterzijde
Datum ontvangst:: 2 november 2020
Zaaknummer: 1952140527

Locatie: Veritasweg 32, Oosterbeek
Voor: markeren van de inrit
Datum ontvangst: 30 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140447

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Dorpsstraat 1 en Utrechtseweg 153, Renkum
Voor: herstellen van een gemeentelijk monument
Datum verzending: 6 november 2020
Zaaknummer: 1952134425


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Eekwal 53, Renkum
Voor: vervangen tuinhuisje
Datum verzending: 10 november 2020
Zaaknummer: 1952136052

Aanvraag vergunningsvrij

Locatie: Rozensteeg 4, Oosterbeek
Voor: aanvraag uitbreiding woning
Datum verzending: 10 november 2020
Zaaknummer: 1952140025


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: toevoegen van een spuitcabine aan de inrichting
Datum verzending: 10 november 2020
Zaaknummer: 1952127856

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.