Officiële bekendmakingen 2020 week 46

11 november 2020 – week 46


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Vera Eijbershof, Kad. sect: D nr: 9753, achter Bato'sweg 17 en 19 in Oosterbeek
Voor: bouwen van 10 woningen
Datum ontvangst: 30 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140387

Locatie: Stationsweg 33A in Oosterbeek
Voor: scootmobiel berging
Datum ontvangst: 30 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140461

Locatie: Pietersbergseweg 11 in Oosterbeek
Voor: geheel renoveren en verduurzamen van vrijstaande woning
Datum ontvangst: 28 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140236

Locatie: Kastanjelaan 17 in Heelsum
Voor: realiseren van aanbouw en opbouw
Datum ontvangst: 25 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139885

Locatie: Wolfhezerweg 15 in Oosterbeek
Voor: kappen van een eik, een beuk en een spar
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139856

Locatie: Rozensteeg 4 in Oosterbeek
Voor: aanvraag uitbreiding woning
Datum ontvangst: 26 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140025

Locatie: Berkenlaan 8 in Doorwerth
Voor: kappen van 1 grote berk in de achtertuin
Datum ontvangst: 28 oktober 2020
Zaaknummer: 1952140199

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Bachlaan 64 in Doorwerth
Voor: onderkelderen van het tweede deel van de woning
Datum verzending: 2 november 2020
Zaaknummer: 1952134451

Locatie: Eekwal 20 in Renkum
Voor: uitbreiding 1e verdieping bestaande woning
Datum verzending: 2 november 2020
Zaaknummer: 1952139424


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Fonteinallee 33 in Doorwerth
Voor: veranderen van een landbouwbedrijf
Datum verzending: 2 november 2020
Zaaknummer: 1952135625

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.