Officiële bekendmakingen 2020 week 45

4 november 2020 – week 45


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Berkendreef 43, Renkum
Voor: kappen van één esdoorn (acer)
Datum ontvangst: 20 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139536

Locatie: Jan van Embdenweg 2, Oosterbeek
Voor: renovatie woonvilla met behoud van originele details
Datum ontvangst: 16 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139277

Locatie: Johannaweg 18, Oosterbeek
Voor: plaatsen klein monument
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139725

Locatie: Bernadottelaan 3, 5, 7 en 28, Doorwerth
Voor: het kappen van vier beuken
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139715

Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw van een villa
Datum ontvangst: 18 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139290

Locatie: Europalaan 86, Renkum
Voor: aanvraag uitgifte-automaat
Datum ontvangst: 20 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139533

Locatie: Eekwal 20, Renkum
Voor: aanvulling uitbreiding eerste verdieping bestaande woning
Datum ontvangst: 19 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139424

Locatie: Brinkweg 22 en 24, Renkum
Voor: opnieuw neerzetten houten schutting
Datum ontvangst: 15 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139144

Locatie: Heuveloordweg 9, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel achterzijde
Datum ontvangst: 15 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139146

Locatie: Duitsekampweg 3, Oosterbeek
Voor: het bouwen van een vrijstaande schuur met zadeldak naast de woning
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139595

Locatie: Nieuweweg 24, Renkum
Voor: kappen van een esdoorn
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139731

Locatie: Keijenbergsweg 32, Renkum
Voor: aanvraag voor een éénlaagsuitbouw aan achterzijde woonhuis
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139598

Locatie: Nieuweweg 6, Renkum
Voor: afwijken bestemmingsplan
Datum ontvangst: 14 oktober 2020
Zaaknumme: 1952139065


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV / Bijzondere wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Standplaatsvergunning

  • M. Weber, standplaatsaanvraag voor verkoop van Italiaanse specialiteiten ( o.a. pasta’s, salades, pizza’s) vanuit een verkoopwagen, iedere dinsdag, gedeelte Raadhuisplein in Oosterbeek. 

Gebruik openbare grond

  • Zwitserloot DAK B.V., plaatsen van een verreiker en materialen ten behoeve van een dakrenovatie, van 10 november tot en met 13 november 2020, Weverstraat 144 in Oosterbeek. 

Geluidshinder werkzaamheden

  • De Rooij Wegenbouw, veroorzaken van bouwlawaai ten behoeve van asfalttering werkzaamheden in de avond en nachtperiode (tussen 18.00 uur en 06.00 uur) , van 16 november tot en met 19 november 2020, kruising Parallelweg en Telefoonweg in Wolfheze.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Wolfhezerweg 120 52, Wolfheze
Voor: aanbouwen aan voorzijde woning
Datum verzending: 26 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138610

Locatie: Hilhorstweg 22, Oosterbeek
Voor: uitbreiden begane grond en eerste verdieping
Datum verzending: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 1952131824

Locatie: Europalaan 57, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 21 oktober 2020
Zaaknummer: 1952137083

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

APV/Bijzondere wetten


Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond

  • Hemink Groep, plaatsen mobiele kraan en containers met tijdelijke wegafsluitingen ten behoeve verduurzamen van 5 woningen, van 26 oktober 2020 tot en met 28 december 2020, gedeelte van de Hilhorstweg te Oosterbeek, (27 oktober 2020)
  • Bouwbedrijf Van de Fliert B.V., gebruik openbare ruimte ten behoeve werkzaamheden supermarkt Plus, van 28 oktober 2020 tot en met 17 november 2020, ter hoogte van de Wilgenpas 15 te Renkum (16 oktober 2020).  

Klein Kansspel

  • Wijkvereniging De Doornenkamp, verloting van kerstpakketten met trekking op 12 december 2020, Heelsum, (29 oktober 2020).  

Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.