Officiële bekendmakingen 2020 week 43


21 oktober 2020 – week 43

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: St. Bernulphusstraat 11A, Oosterbeek
Voor: kappen twee eiken
Datum ontvangst: 6 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138394

Locatie: Utrechtseweg 174B en 178A, Oosterbeek
Voor: bestemming wonen toevoegen aan winkel/atelier
Datum ontvangst: 6 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138393

Locatie: Eekwal 21, Renkum
Voor: aanpassing dakopbouw garage
Datum ontvangst: 7 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138408

Locatie: Wolfhezerweg 120 52, Wolfheze
Voor: aanbouwen aan voorzijde woning
Datum ontvangst: 8 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138610

Locatie: Wolfhezerweg 120 38, Wolfheze
Voor: kappen twee grove dennen
Datum ontvangst: 7 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138607

Locatie: Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor: splitsen pand
Datum ontvangst: 8 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138599

Verlengen beslistermijn

Locatie: Fietspad van Hartestijn naar van Borsselenweg Kad. sect: E nr: 1182, Oosterbeek
Voor: plaatsen herdenkingsmonument bij fietspad van Hartenstein naar Van Borsselenweg (bij Tuin de Lage Oorsprong)
Datum verzending: 12 oktober 2020
Zaaknummer: 1952134955

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Benedendorpsweg 190, Oosterbeek
Voor: maken constructieve wijziging
Datum verzending: 13 oktober 2020
Zaaknummer: 1952135009

Locatie: Hubertushoeve 4, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Datum verzending: 7 oktober 2020
Zaaknummer        : 1952132118

Geweigerd


Locatie: Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor: bestaande zorgvilla splitsen in zes appartementen
Datum verzending: 12 oktober 2020
Zaaknummer: 1952133798

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.