Officiële bekendmakingen 2020 week 42

14 oktober 2020 – week 42

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Frans Campmanweg 14, Renkum
Voor: aanleggen oprit
Datum ontvangst: 29 september 2020
Zaaknummer: 1952137851

Locatie: Wildforsterlaan 10 (geen bag-adres) in Wolfheze
Voor: kantoorruimte verbouwen naar appartement
Datum ontvangst: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952137949

Locatie: Kad. sect: B nr: 591 in Oosterbeek
Voor: vervangen T-Mobile-antennes
Datum ontvangst: 1 oktober 2020
Zaaknummer: 1952137970

Locatie: Buunderkamp 8A (geen bag-adres) in Wolfheze
Voor: vergroten chalet
Datum ontvangst: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952137888

Locatie: Utrechtseweg 202, Oosterbeek
Voor: vervangen pergola t.b.v. plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952137952

Locatie: Johanniterweg 49, Doorwerth
Voor: aanvraag oprit
Datum ontvangst: 1 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138019

Verlengen beslistermijn

Locatie: Dorpsstraat 1, Renkum
Voor: het herstellen van een gemeentelijk monument (Utrechtseweg 153)
Datum verzending: 5 oktober 2020
Zaaknummer: 1952134425

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Dalweg 24, Doorwerth
Voor: vervangen gevel en kozijnen
Datum verzending: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952117253

Locatie: Wilhelminastraat 13, Oosterbeek
Voor: maatwerk bakkerij
Datum verzending: 2 oktober 2020
Zaaknummer: 1952137263

Locatie: Paasberg 17, Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending: 1 oktober 2020
Zaaknummer: 1952135904

Locatie: Veritasweg 37, Oosterbeek
Voor: vernieuwen en vergroten dakkapel achterdakvlak woning
Datum verzending: 1 oktober 2020
Zaaknummer: 1952136078

Locatie: Oosterhoogte 18, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 6 oktober 2020
Zaaknummer: 1952132116

Locatie: Van der Molenallee 121, Doorwerth
Voor: plaatsen terrasoverkapping
Datum verzending: 6 oktober 2020
Zaaknummer: 1952136416

Buiten behandeling gesteld
Locatie: Industrieweg 29, Renkum
Voor: aanvraag wijziging WM-vergunning
Datum verzending: 2 oktober 2020
Zaaknummer: 1952117561

Geweigerd
Locatie: Kerkweg 20, Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952133806

Bezwaar
 

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Bennekomseweg 57
Voor: plaatsen gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 30 september 2020
Zaaknummer: 1952137651

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.