Officiële bekendmakingen 2020 week 41

7 oktober 2020 – week 41


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bato'sweg Kad. sect. D nr. 9702 Oosterbeek
Voor: nieuw bouwen woning
Datum ontvangst: 24 september 2020
Zaaknummer: 1952137457

Locatie: Bilderbergweg 1, Oosterbeek
Voor: kappen fijnspar en lijsterbes
Datum ontvangst: 19 september 2020
Zaaknummer: 1952137080

Locatie: Europalaan 57, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 20 september 2020
Zaaknummer: 1952137083

Locatie: Weverstraat 53 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakterrasbloembakken en dakterrashek
Datum ontvangst: 16 september 2020
Zaaknummer: 1952136899

Locatie: Molenweg 24 in Renkum
Voor: plaatsen reclamebordjes
Datum ontvangst: 22 september 2020
Zaaknummer: 1952137288

Locatie: Reijmerweg 1 in Renkum
Voor: verhuren van 7 kamers
Datum ontvangst: 23 september 2020
Zaaknummer: 1952137419

Locatie: Van Toulon Van der Koogweg 10 in Oosterbeek
Voor: vervangen en ophogen dak en wijzigen voorpui
Datum ontvangst: 18 september 2020
Zaaknummer: 1952137078


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Zuiderbeekweg 1 in Oosterbeek
Voor: het plaatsen van nieuwe dakkapel op dak voorzijde en het verwijderen kleinere dakkapel
Datum verzending: 29 september 2020
Zaaknummer: 1952136326

Locatie: Fangmanweg 74 in Oosterbeek
Voor: renoveren en verduurzamen van een woning
Datum verzending: 25 september 2020
Zaaknummer: 1952131923

Locatie: Veritasweg 22 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 25 september 2020
Zaaknummer: 1952136391

Locatie: kappen twee eiken
Voor: Badlaan 10 in Doorwerth
Datum verzending: 23 september 2020
Zaaknummer: 1952133511

Locatie: Stenenkruis 33 in Oosterbeek
Voor: bestaande dak aanpassen en voorgevel wijzigen
Datum verzending: 29 september 2020
Zaaknummer: 1952135973

Locatie: Sara Mansveltweg 55 in Wolfheze
Voor: plaatsen tuinhuis
Datum verzending: 23 september 2020
Zaaknummer: 1952135979

Locatie: Bachlaan 50 in Doorwerth
Voor: realiseren dakopbouw op dakterras
Datum verzending: 25 september 2020
Zaaknummer: 1952133692

Locatie: Kuypersweg 6 52 in Renkum
Voor: groot onderhoud aan de tuin
Datum verzending: 23 september 2020
Zaaknummer: 1952129425

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV / Bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond

  • Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf B.V., plaatsen mobiele kraan van 3 september 2020 tot en met 30 oktober 2020, Sara Mansveltweg 27 in Wolfheze (1 september 2020).
  • Frank Van Woerden Bouw, plaatsen kraan, bouwmaterialen en bouwbenodigdheden van 10 september 2020 tot en met 11 december 2020, Achterdorpsstraat 2C t/m 2K en een gedeelte van de pareerplaats Oud Kerkeland in Renkum (10 september 2020).
  • De heer B.T. Van de Meulengraaf, plaatsen van een container van 23 september 2020 tot en met 19 november 2020, Meester Teppemastraat 26 en 28 in Renkum (23 september 2020). 

Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overig

Collecterooster oktober 2020

  • 4 oktober tot en met 10 oktober 2020:        Nederlandse Brandwonden Stichting 
  • 25 oktober tot en met 31 oktober 2020:      Diabetesfonds