Officiële bekendmakingen 2020 week 38

16 september 2020 – week 38


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Sara Mansveltweg 55 in Wolfheze
Voor: plaatsen tuinhuis
Datum ontvangst: 3 september 2020
Zaaknummer: 1952135979

Locatie: Paasberg 17 in Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 3 september 2020
Zaaknummer: 1952135904

Locatie: Wilgenpas 15 in Renkum
Voor: vervangen gevelreclame PLUS
Datum ontvangst: 2 september 2020
Zaaknummer: 1952135824

Locatie: Stenenkruis 33 in Oosterbeek
Voor: realiseren aanbouw
Datum ontvangst: 3 september 2020
Zaaknummer: 1952135973


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Secretaris Kuitstraat 12 in Oosterbeek
Voor: realiseren aanbouw
Datum verzending: 8 september 2020
Zaaknummer: 1952131823

Locatie: Zuiderbeekweg 1 in Oosterbeek
Voor: uitbouw achterzijde woning (dakkapel is uit de aanvraag gehaald
Datum verzending: 8 september 2020
Zaaknummer: 1952132920

Locatie: Goudenregenlaan 9 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 7 september 2020
Zaaknummer: 1952128996


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.