Officiële bekendmakingen 2020 week 37

9 september 2020 – week 37

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Nieuwe Fluitersmaatscheweg 19 in Renkum
Voor: plaatsen buiten unit airco aan achterzijde woning
Datum ontvangst: 25 augustus 2020
Zaaknummer: 1952135251

Locatie: Van Lennepweg 9 in Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 27 augustus 2020
Zaaknummer: 1952135420


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Utrechtseweg 161 in Oosterbeek
Voor: plaatsen aluminium pui over gevel bijgebouw en een lichtstraat op een dicht te bouwen patio
Datum verzending: 1 september 2020
Zaaknummer: 1952130653

Locatie: Jan Van Embdenweg 20 in Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending: 27 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133492

Locatie: Bokkedijk 6A Renkum
Voor: demonstratieproject ‘biogas als duurzame energiebron op de rwzi Renkum'
Datum verzending: 31 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130613

Locatie: Dorpsstraat 95N in Renkum
Voor: toestaan van kamerbewoning in bestaande appartement
Datum verzending: 26 augustus 2020
Zaaknummer: 1952131412

Locatie: W.A. Scholtenlaan 21 in Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 28 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130617

Geweigerd

Locatie: Reuvensweg 18 in Oosterbeek
Voor: realiseren uitrit
Datum verzending: 31 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130480

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Klingelbeekseweg 54 B, 61 en 65  in Oosterbeek
Voor: starten van het bedrijf
Datum verzending: 27 augustus 2020
Zaaknummer: 1952131706

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.