Officiële bekendmakingen 2020 week 36

2 september 2020 – week 36


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Sara Mansveltweg Kad. sect: A nr: 1491, Oosterbeek
Voor: realiseren vakantiewoning
Datum ontvangst: 19 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134688

Locatie: Benedendorpseweg 190, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum ontvangst: 24 augustus 2020
Zaaknummer: 1952135009

Locatie: Van Lennepweg 9, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 21 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134946

Locatie: Wolfhezerweg 120 38, Wolfheze
Voor: kappen 2 berken en 5 grove dennen
Datum ontvangst: 23 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134958

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Valeriuslaan 8, Doorwerth
Voor: realiseren extra slaapkamer op bestaand balkon
Datum verzending: 25 augustus 2020
Zaaknummer: 1952128244

Locatie: Hoofdlaan 1, Oosterbeek
Voor: kappen 3 eiken en 1 beuk
Datum verzending: 20 augustus 2020
Zaaknummer: 1952131172

Locatie: Duitsekampweg 10A, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum verzending: 20 augustus 2020
Zaaknummer: 1952131411

Locatie: Utrechtseweg 250, Oosterbeek
Voor: kappen twee eiken in slechte staat
Datum verzending: 21 augustus 2020
Zaaknummer: 1952132122

Locatie: Waterweg 78, Renkum
Voor: kappen 1 amerikaanse eik, 1 acacia, 1 esdoorn (vergunningplichtig) en 1 kastanje (vergunningvrij)
Datum verzending: 20 augustus 2020
Zaaknummer: 1952131055

Locatie: Weverstraat 108, Oosterbeek
Voor: utibreiden bestaande woning aan achterzijde
Datum verzending: 19 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133588

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.