Officiële bekendmakingen 2020 week 33

12 augustus 2020 – week 33


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Van Ingenweg 66, Renkum
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 27 juli 2020
Zaaknummer: 1952133149

Verlengen beslistermijn

Locatie: Goudenregenlaan 9, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952128996

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Ginkelseweg 11, Heelsum
Voor: uitbreiden clubgebouw, kappen eik, vervangen bijgebouw
Datum verzending: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952128979

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen overkapping
Datum verzending: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952131771

Locatie: Rosandeweg 13, Oosterbeek
Voor: realiseren terrasoverkapping en pergola
Datum verzending: 30 juli 2020
Zaaknummer: 1952132735

Locatie: Parallelweg 20, Oosterbeek
Voor: realiseren inrit
Datum verzending: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952130865

Locatie: Kerkstraat 96A, Renkum
Voor: wijzigen gevelkozijn op 1e verdieping
Datum verzending: 29 juli 2020
Zaaknummer: 1952131825

Locatie: Strodorpsweg 23, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Datum verzending: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952131841

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV / Bijzondere wetten

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:

  • Kampeerontheffing

Verleend aan TV DUNO ten behoeve van jaarlijkse jeugdtenniskamp, van 19 augustus t/m 22 augustus 2020, W.A. Scholtenlaan 140 Doorwerth (verzonden: 5 augustus 2020).

  • Verklaring van geen bezwaar

Verleend aan de heer Bechtold, voor het opstijgen met een paramotor van privéterrein aan de Fonteinallee in Doorwerth (verzonden: 18 juli 2020).


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.