Officiële bekendmakingen 2020 week 30

22 juli 2020 – week 30

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg 13, Oosterbeek
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Zaaknummer : 1952130990

Locatie: Paul Krugerstraat 32, Oosterbeek
Voor: uitleggen oprit
Datum ontvangst: 3 juli 2020
Zaaknummer: 1952131410

Locatie: Hilhorstweg 22, Oosterbeek
Voor: uitbreiden begane grond en eerste verdieping
Datum ontvangst: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952131824

Locatie: Fangmanweg 74, Oosterbeek
Voor: wijzigingen bestaande woning met groot achterstallig onderhoud
Datum ontvangst: 10 juli 2020
Zaaknummer: 1952131923

Locatie: Torenlaan 3, Heelsum
Voor: wijzigen constructie
Datum ontvangst: 7 juli 2020
Zaaknummer: 1952131724

Locatie: Nassaulaan 20, Oosterbeek
Voor : aanvraag dakraam
Datum ontvangst: 11 juli 2020
Zaaknummer: 1952132009

Locatie: Secretaris Kuitstraat 12, Oosterbeek
Voor: realiseren aanbouw
Datum ontvangst: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952131823

Locatie: Kerkstraat 96A, Renkum
Voor: wijzigen gevelkozijn eerste verdieping
Datum ontvangst: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952131825

Locatie: Joan Beukerweg 3 (geen bag-adres in Renkum)
Voor: het kappen tilia europea
Datum ontvangst: 13 juli 2020
Zaaknummer: 1952132025

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952131771

Locatie: Van Spaenweg 5, Oosterbeek
Voor: verbouwen en verduurzamen (energieneutraal)
Datum ontvangst: 9 juli 2020
Zaaknummer: 1952131859

Locatie: Duitsekampweg 10A, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 4 juli 2020
Zaaknummer: 1952131411

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 7 juli 2020
Zaaknummer: 1952131656

Locatie: Graaf van Rechterenweg 51B, Oosterbeek
Voor: kappen 4 beuken
Datum ontvangst: 6 juli 2020
Zaaknummer: 1952131569
    
Locatie: Dorpsstraat 95N, Renkum
Voor: toestaan kamerbewoning in bestaand appartement
Datum ontvangst: 4 juli 2020
Zaaknummer: 1952131412

Locatie: Kad. sect: A nr: 1041, Wolfheze
Voor: zonneweide; aanleg door ntb; financiering middels (lokale) participatie
Datum ontvangst: 6 juli 2020
Zaaknummer: 1952131607

Locatie: Strodorpsweg 23, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op dakvlak straatzijde
Datum ontvangst: 9 juli 2020
Zaaknummer: 1952131841

Verlenging beslistermijn

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 22, Oosterbeek
Voor: realiseren dakopbouw
Datum verzending: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952127739

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Meester Teppemastraat 10, Renkum
Voor: bouwen overkapping
Datum verzending: 8 juli 2020
Zaaknummer: 1952127623

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 22, Oosterbeek
Voor: realiseren dakopbouw
Datum verzending: 14 juli 2020
Zaaknummer: 1952127739

Locatie: Paasberg 17 & 19, Oosterbeek
Voor : veranderen indeling voorgevel en aanbrengen rieten dak
Datum verzending: 14 juli 2020
Zaaknummer: 1952128653

Locatie: Doorwerthse-Heide 3, Heelsum
Voor: nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw met 24 eenheden (Doorwerthse-Heide 3 t/m 49 oneven)
Datum verzending: 10 juli 2020
Zaaknummer: 1952125378

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.