Officiële bekendmakingen 2020 week 26

24 juni 2020 – week 26

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Kuypersweg 6 52, Renkum
Voor: groot onderhoud aan de tuin
Datum ontvangst: 10 juni 2020
Zaaknummer: 1952129425

Verlengen beslistermijn
Locatie: aanlegvergunning voor de uitgevoerde graafwerkzaamheden
Voor: Wolfhezerweg 120 10 in Wolfheze
Datum verzending: 11 juni 2020
Zaaknummer: 1952122693

Locatie: Molenweg 24 in Oosterbeek
Voor: realiseren uitrit
Datum verzending: 11 juni 2020
Zaaknummer: 1952126129


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Ingetrokken vergunning

Locatie: Lebretweg 72 in Oosterbeek
Voor: intrekken besluit realiseren van een bed and breakfast
Datum verzending: 12 juni 2020
Zaaknummer: 1952129116


Verleend

Locatie: Duitsekampweg 45 in Wolfheze
Voor: plaatsen van obstakels t.b.v. lasergamen en het semi-permanent plaatsen van 4 legertenten
Datum verzending: 16 juni 2020
Zaaknummer: 1952125247

Locatie: Utrechtseweg 433 in Doorwerth
Voor: toestaan van kamerbewoning
Datum verzending: 12 juni 2020
Zaaknummer: 1952126872

Locatie: Kasteelweg 4 in Doorwerth
Voor: realiseren van een bed and breakfast met drie kamers
Datum verzending: 12 juni 2020
Zaaknummer: 1952127524

Locatie: De Beyerstraat 8 in Renkum
Voor: verbouwen van een winkel naar twee woningen
Datum verzending: 16 juni 2020
Zaaknummer: 1952125038

Locatie: Van Nieuwenhuijzenweg 1 in Wolfheze
Voor: realiseren van een kleine aanbouw
Datum verzending: 15 juni 2020
Zaaknummer: 1952126585

Locatie: Bram Streeflandweg Kad. sect: B nr: 4040 in Renkum
Voor: bouwen van een woning (Bram Streeflandweg 54)
Datum verzending: 15 juni 2020
Zaaknummer: 1952123337

Geweigerd

Locatie: Wolfhezerweg 120 04 in Wolfheze
Voor: kappen grove den en het weigeren van één eik
Datum verzending: 16 juni 2020
Zaaknummer: 1952128519

Locatie: Beethovenlaan 2 in Doorwerth
Voor: kappen aangetaste eik
Datum verzending: 11 juni 2020
Zaaknummer: 1952126712


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig


Raadsonderzoek project Horsa Glider

In het kader van het raadsonderzoek naar de procesgang rond het project Horsa Glider heeft de onderzoekscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Renkum besloten openbare hoorzittingen te houden. Voor de hoorzittingen zijn bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd.   
Hoorzitting op 29 juni
In verband met verhindering van betrokken belanghebbende op 4 juni staat een nieuwe hoorzitting gepland op maandag 29 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur.
De hoorzitting wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. In verband met de RIVM-maatregelen wordt er geen publiek toegelaten in de raadzaal. 
Volg de hoorzitting live
Geïnteresseerd? Volg de hoorzitting dan via een livestream op raad.renkum.nl/vergaderingen. En kies hier voor:  29 juni – Onderzoekscommissie.


Ontwerp-verkeersbesluiten 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB20-12 Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Stationsweg in Oosterbeek 


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.