Officiële bekendmakingen 2020 week 24

10 juni 2020– week 24


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Willem Van Oranjeweg 1, Heelsum
Voor: bouwen tuinhuis
Datum ontvangst: 22 mei 2020
Zaaknummer: 1952128110

Locatie: Jan Van Embdenweg 20, Oosterbeek
Voor: verbouwen en uitbreiden woonhuis en verbreden inrit 
Datum ontvangst: 23 mei 2020
Zaaknummer: 1952128138

Locatie: Hilhorstweg 21, 21A, 27, 27A en 29A, Oosterbeek
Voor: isoleren dak en aanbrengen nieuwe dakpannen
Datum ontvangst: 20 mei 2020
Zaaknummer: 1952127979

Locatie: Kerkstraat 96A, Renkum
Voor: wijzigen gevelkozijn op 1e verdieping
Datum ontvangst: 20 mei 2020
Zaaknummer: 1952128072

Locatie: Stationsweg 11, Oosterbeek
Voor: verwijderen eik
Datum ontvangst: 25 mei 2020
Zaaknummer: 1952128443

Locatie: Valeriuslaan 8, Doorwerth
Voor: realiseren extra slaapkamer op bestaande balkon
Datum ontvangst: 25 mei 2020
Zaaknummer: 1952128244

Locatie: Waldeck Pyrmontlaan 28, Doorwerth
Voor: plaatsen dakkapel zolder voorzijde huis
Datum ontvangst: 27 mei 2020
Zaaknummer: 1952128418

Locatie: Waldeck Pyrmontlaan 28, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning ten behoeve van mantelzorg
Datum ontvangst: 27 mei 2020
Zaaknummer: 1952128416

Locatie: Nico Bovenweg 24, Oosterbeek
Voor: vervangen dakkapel door sleepdakkapel
Datum ontvangst: 25 mei 2020
Zaaknummer: 1952128245

Verlengen beslistermijn

Locatie: Duitsekampweg 45, Wolfheze 
Voor: het plaatsen van obstakels t.b.v. lasergamen en het semi-permanent plaatsen van 4 legertenten
Datum verzending: 29 mei
Zaaknummer: 1952125247

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Wolfhezerweg 83 en 85, Wolfheze
Voor: vervangen kozijnen en glas voor hoog rendement
Datum verzending: 29 mei 2020
Zaaknummer: 1952126724

Locatie: Waldeck Pyrmontlaan 28, Doorwerth
Voor: plaatsen van een dakkapel zolder voorzijde huis 
Datum verzending: 2 juni 2020
Zaaknummer: 1952128418

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: terreinaanleg faunaopvang
Datum verzending: 29 mei 2020
Zaaknummer: 1952122884

Locatie: Wijnand Van Arnhemweg 32, Oosterbeek
Voor: realiseren dakopbouw
Datum verzending: 26 mei 2020
Zaaknummer: 1952125325

Locatie: Benedendorpsweg 100, Oosterbeek
Voor: realiseren fietsenberging
Datum verzending: 26 mei 2020
Zaaknummer: 1952124656

Locatie: Doorwerthsestraat 7, Heelsum
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 29 mei 2020
Zaaknummer: 1952123793

Locatie: Van Limburg Stirumweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen toegangspoort
Datum verzending: 26 mei 2020
Zaaknummer: 1952125733

Locatie: Kamperdijklaan 28, Heelsum
Voor: plaatsen nokverhoging
Datum verzending: 28 mei 2020
Zaaknummer: 1952124818

Locatie: Paul Krugerstraat 50A, Oosterbeek
Voor: plaatsen en mat zwart maken van luchtbehandelingsinstallatie
Datum verzending: 26 mei 2020
Zaaknummer: 1952124618


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV/Bijzondere wetten


Verleend: tijdelijke terrasuitbreiding horeca

Op 1 juni 2020 zijn de terrassen van de horeca weer open gegaan. Veel horecaondernemers zijn door de 1,5 meter maatregelen genoodzaakt om hun terras te vergroten en/of te verplaatsen om rendabel te zijn. De gemeente Renkum heeft dit mogelijk gemaakt door tijdelijke uitbreiding van de horecaterrassen, op verzoek van de ondernemer, toe te staan. De tijdelijke terrasuitbreiding geldt tot uiterlijk 1 november 2020.

De burgemeester heeft op 29 mei 2020 aan onderstaande horecalocaties vergunningen voor een tijdelijke uitbreiding van het terras verzonden:

Oosterbeek

 • Bilders Proeflokaal  
 • PUUR Koffie
 • Café t’Pumpke 
 • LETS Restaurant
 • Restaurant Lemon grass
 • Restaurant Schoonoord
 • La Maison
 • Klein Hartenstein
 • OTV/Score 2
 • De Oude Herbergh
 • Hotel de Bilderberg

Renkum

 • Restaurant `De Oude Post`
 • Beleef Koffie en Thee
 • Biljartcentrum Renkum 
 • Restaurant Campman 

Doorwerth

 • Theeschenkerij  De Zalmen

Wolfheze

 • Restaurant `De Tijd`

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over bovenstaande vergunningen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar vergunningen@renkum.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overig

Aanvullend reglement van orde

De raad van de gemeente Renkum heeft op 27 mei 2020 het ‘Aanvullend Reglement van Orde voor de digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Renkum 2020’ vastgesteld. 

Door de uitbraak van het corona-virus (Covid-19) is het zaak grote samenkomsten zo veel als mogelijk te vermijden. De wetgever speelt hierop in door decentrale politieke organen tijdelijk de mogelijkheid te geven om digitaal te beraadslagen en te besluiten. Hierin voorziet de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Om gebruik te maken van de mogelijkheden die deze wet biedt, heeft de gemeenteraad nadere regels vastgesteld in aanvulling op het huidige Reglement van Orde. Hierin voorziet het tijdelijke reglement. 

Het reglement is direct na vaststelling in werking getreden en kunt u inzien op www.overheid.nl, bij Lokale wet- en regelgeving. Het is ook terug te vinden op de gemeentelijke website.

Verruiming openingstijden en leges terrasvergunningen 

Het college van B&W heeft op 26 mei 2020 de volgende besluiten genomen. 

Gedoogbeslissing verruiming openingstijden 

De afgelopen maanden zijn dienstverleners in de beautyindustrie zoals kappers verplicht gesloten geweest om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Met de recent ingevoerde versoepelingen vanuit de Rijksoverheid is het voor hen weer mogelijk om klanten te ontvangen. Door de tijdelijke sluiting ervaren zij nu een flinke stijging in de vraag naar diensten op het gebied van verzorging. Volgens de Winkeltijdenverordening van de gemeente Renkum mogen deze dienstverleners, als zij ook producten verkopen, op zondag niet voor 12.00 uur hun zaak openen. Om hen de mogelijkheid te geven de piek in vraag op te vangen en klanten gespreid te ontvangen mogen beautyaanbieders voorlopig ook op zondag- en feestdagen tussen 08.00 en 12.00 klanten ontvangen. Op die manier kan de klantenstroom beter worden verspreid. Deze verruiming van de openingstijden op zondag geldt tot 30 november 2020. 
De precieze inhoud van de gedoogbeslissing zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Leges terrasvergunning 

1 juni 2020 mogen de terrassen weer open. Veel horecaondernemers zijn genoodzaakt om hun terras te vergroten of te verplaatsen om rendabel te zijn. Normaal worden er voor het aanvragen van een terrasvergunning leges in rekening gebracht. Dit is een extra kostenpost die veel horecaondernemers zonder de coronamaatregelen niet hadden hoeven maken. Het college van B&W zal voor deze tijdelijke vergunning geen leges in rekening brengen bij horecaondernemers.