Officiële bekendmakingen 2020 week 23

3 juni 2020 – week 23


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: bouwen bijgebouw
Datum ontvangst: 19 mei 2020
Zaaknummer: 1952127940

Locatie: Acacialaan 27, Oosterbeek
Voor: maken constructieve wijziging
Datum ontvangst: 19 mei 2020
Zaaknummer: 1952127906

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Sara Mansveltweg  Kad. sect. A nr. 1410 kavel 19, Wolfheze
Voor: bouwen woning en aanleggen inrit 
Datum verzending: 20 mei 2020
Zaaknummer: 1952122687

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: plaatsen van bergingen
Datum verzending: 20 mei 2020
Zaaknummer: 1952125932


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overige

Raadsonderzoek project Horsa Glider

In het kader van het raadsonderzoek naar de procesgang rond het project Horsa Glider heeft de onderzoekscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Renkum besloten openbare hoorzittingen te houden. Voor de hoorzittingen zijn bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd.   

Hoorzitting op 4 juni

De voorlopig laatste hoorzitting is op donderdag 4 juni van 19.00 uur tot 21.45 uur. De hoorzitting wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. In verband met de RIVM-maatregelen wordt er geen publiek toegelaten in de raadzaal. 

Volg de hoorzitting live

Geïnteresseerd? Volg de hoorzitting dan via een livestream op raad.renkum.nl/vergaderingen. En kies hier voor:  4 juni – Onderzoekscommissie.