Officiële bekendmakingen 2020 week 22

27 mei 2020 – week 22


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Kasteelweg 4, Doorwerth
Voor: het realiseren van een bed and breakfast met drie kamers
Datum ontvangst: 13 mei 2020
Zaaknummer: 1952127524

Locatie: Bram Streeflandweg 19, Renkum
Voor: het kappen van twee bomen in de achtertuin en het plaatsen van een schutting
Datum ontvangst: 12 mei 2020
Zaaknummer: 1952127472

Locatie: Wolfhezerweg 120-11, Wolfheze
Voor: het kappen van een hollandse eik
Datum ontvangst: 11 mei 2020
Zaaknummer: 1952127371

Locatie: Meester Teppemastraat 10, Renkum
Voor: het bouwen van een bijgebouw
Datum ontvangst: 14 mei 2020
Zaaknummer: 1952127623

Locatie: Benedendorpsweg 80, Oosterbeek
Voor: het starten van een b&b handelen in strijd met regels ro
Datum ontvangst: 18 mei 2020
Zaaknummer: 1952127793

Locatie: Van Spaenweg 22, Oosterbeek
Voor: sloop en herbouw garage in dezelfde staat, maar dan 0,5 m breder
Datum ontvangst: 16 mei 2020
Zaaknummer: 1952127756

Locatie: Cardanuslaan 6, Doorwerth
Voor: vervangen van de bestaande garage door een carport
Datum ontvangst: 15 mei 2020
Zaaknummer: 1952127752

Locatie: Mecklenburglaan 33, Doorwerth
Voor: het kappen van een eikenboom in de achtertuin
Datum ontvangst: 17 mei 2020
Zaaknummer: 1952127871

Locatie: Bram Streeflandweg 54 Kad. sect: B nr: 4040, Renkum 
Voor: het bouwen van een woning 
Datum ontvangst: 18 mei 2020
Zaaknummer: 1952127778

Locatie: Wijnand Van Arnhemweg 22, Oosterbeek
Voor: realiseren van een dakopbouw
Datum ontvangst: 15 mei 2020
Zaaknummer: 1952127739

Verlengen beslistermijn

Locatie: Wolfsheide Kad. sect: A nr: 1411 kavel 18, Wolfheze
Voor: het bouwen van een nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 19 mei 2020
Zaaknummer: 1952120723


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Dorpsstraat 101, Renkum
Voor: Bouwen, Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO
Datum verzending: 15 mei 2020
Zaaknummer: 1952119926

Locatie: Dorpsstraat 101, Renkum
Voor: van winkelpand naar woonbestemming voor 2 appartementen en 2 appartementen in achterliggende gebouw
Datum verzending: 15 mei 2020
Zaaknummer: 1952119926

Locatie: A. Van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de kozijnen
Datum verzending: 19 mei 2020
Zaaknummer: 1952124109

Geweigerd

Locatie: Hogenkampseweg 133, Renkum
Voor: het kappen van één berk in de voortuin
Datum verzending: 14 mei 2020
Zaaknummer: 1952125732

Locatie: Bachlaan 4, Doorwerth
Voor: het kappen van één inlandse eik
Datum verzending: 18 mei 2020
Zaaknummer: 1952124816


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.