Officiële bekendmakingen 2019 week 50

11 december 2019 – week 50

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Bennekomseweg 160, Renkum
Voor: diverse werkzaamheden voor verbetering exploitatie
Datum ontvangst: 18 november 2019
Zaaknummer: 1952113244

Verlengen beslistermijn
Locatie: Weverstraat 94, Oosterbeek
Voor: plaatsen keermuur en vernieuwen vlonder
Datum verzending: 3 december 2019
Zaaknummer: 1952110026
 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend
Locatie: Bennekomseweg 8, Heelsum
Voor: maken schoonheidssalon in bestaande garage
Datum verzending: 29 november 2019
Zaaknummer: 1952109115

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: legaliseren keerwand
Datum verzending: 27 november 2019
Zaaknummer: 1952111973

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: kappen Esdoorn
Datum verzending: 28 november 2019
Zaaknummer: 1952110195

Locatie: Meester van Rennesweg 16, Renkum
Voor: maken aanbouw op begane  grond en eerste verdieping
Datum verzending: 28 november 2019
Zaaknummer: 1952112353

Locatie: Utrechtseweg 108, Renkum
Voor: kappen eik
Datum verzending: 3 december 2019
Zaaknummer: 1952113015
Locatie: Duitsekampweg 25, Wolfheze
Voor: plaatsen hekwerk
Datum verzending: 29 november 2019
Zaaknummer: 1952111933

Locatie: Brinkweg 10, Renkum
Voor: plaatsen 10 bergingen en 4 carports
Datum verzending: 27 november 20019
Zaaknummer: 1952110897


Gedeeltelijk verleend

Locatie: Wolfhezerweg 91, Wolfheze
Voor: verleend: kappen esdoorn; geweigerd: kappen esdoorn en acacia
Datum verzending: 27 november 2019
Zaaknummer: 199521112353


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.