Noodverordening

Woensdag 15 juli 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht.

Laatste update: woensdag 11 augustus 2020

Er zijn enkele regels in de noodverordening aangepast om meer duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag. Kijk voor de aanpassingen op Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Actuele noodverordening

De actuele noodverordening en aanwijzingsbesluiten leest u op de website van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen over de aanpak en maatregelen in Nederland.