Inreisbeperkingen Duitsland

Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland heeft Duitsland Nederland met ingang als hoog risicogebied aangewezen. Als gevolg hiervan gelden er inreisbeperkingen.

Kijk voor de actuele informatie en regels op www.euregio.org/corona/duitsland. De Duitse politie controleert steekproefsgewijs of aan de voorwaarden wordt voldaan.