Versoepeling maatregelen sportclubs

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt er een versoepeling van de coronamaatregelen voor sportclubs en zwembaden.

Laatste update: maandag 11 mei 2020

Sinds 29 april 2020 zijn verschillende sportaanbieders gestart met trainingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in de buitenlucht. 

Voor de sport geldt vanaf 11 mei 2020 de volgende aanvullende mogelijkheden:

  • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden, geen wedstrijden zijn en geen gezamenlijke kleedkamers of douches;
  • Binnenbaden mogen weer open.

Protocollen

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft protocollen gemaakt die helpen bij het goed en veilig laten verlopen van de georganiseerde sportactiviteiten.

Inventarisatie

Sportaanbieders die in de komende periode activiteiten aanbieden vragen wij de volgende gegevens aan ons door te geven:

  • Welke activiteit(en) je gaat organiseren en op welke locatie;
  • Op welke dagen en tijden zijn de activiteiten (schema);
  • Wie van het bestuur voor ons contactpersoon is en wie belast wordt met handhaving van de voorschriften tijdens de trainingen;
  • Bankrekeningnummer, tenaamstelling en adresgegevens van de organisatie (in verband met bijdrage gemeente logistieke maatregelen/ hygiëne);
  • Activiteiten voor niet-leden.

Wilt u de gevraagde informatie graag zo spoedig mogelijk sturen naar sportenbeweegteam@renkum.nl. De activiteiten moet u vooraf afgestemmen met de eigenaar of de beheerder van de accommodatie.

Sportactiviteiten in de openbare ruimte

Wilt u in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie) stem dan eerst af of dit is toegestaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Colette Hendriks van het team VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) via colette.hendriks@renkum.nl.

Handhaving

Het is de bedoeling dat sportaanbieders op hun accommodatie zelf toezicht houden op het naleven van de regels en het protocol. Sporters worden door de aanwezige begeleiders (trainers, vrijwilligers) aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels. Onze handhavers treden dan ook alleen op bij excessen.

Bijdrage gemeente logistieke maatregelen/ hygiëne

Wij stellen een bedrag van € 100,- per sportaanbieder beschikbaar als een bijdrage in de kosten die worden of zijn gemaakt voor extra hygiëne en logistieke maatregelen. Dit bedrag maken wij in de komende periode over aan alle sportaanbieders die in de coronaperiode een trainingsprogramma in de buitenlucht voor jeugd en volwassenen hebben. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Lever dan het bankrekeningnummer, de tenaamstelling en adresgegevens bij ons aan.

Financiële ondersteuning Rijk

Het kabinet heeft aangekondigd 110 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor sportverenigingen. De verschillende regelingen worden momenteel uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling daarvan.

Sportactiviteiten voor niet-leden

Eerder vroegen wij of niet leden welkom zijn bij de activiteiten. Wij maken een overzicht op onze webpagina en de facebookpagina van het Sport- en Beweegteam met aanbieders waar niet-leden mee kunnen sporten. Hierbij geldt wel dat aanmelding bij jullie organisatie verplicht is. Wilt u genoemd worden op onze website en facebookpagina, stuur dan een bericht met de naam van de organisatie, de activiteiten, leeftijd doelgroep en contactgegevens bij wie zij dan kunnen aanmelden.

Sportactiviteiten voor niet-leden

De buurtsportcoaches van het Sport- en Beweegteam. bezoeken de activiteiten van de sportaanbieders en gaan dit ook de komende periode doen. Daar waar mogelijk kunnen zij een helpende hand bieden of een adviserende rol hebben. Maak hiervan gebruik!

Sportparken Wilhelmina en De Bilderberg

Op de sportparken Wilhelmina en De Bilderberg zijn beperkt velden beschikbaar. Op Wilhelmina is dit natuurgrasveld 9 en kunstgrasveld 5 en op de Bilderberg natuurgrasveld C en kunstgrasveld B. Het gebruik van het natuurgras wordt afgestemd met de coördinator sportparken Henk van den Brink via h.vanden.brink@renkum.nl. Het gebruik van het kunstgras wordt afgestemd met de betreffende beheerstichting.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie: