Versoepeling maatregelen sportclubs

De verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is per 1 juli 2020.

Laatste update: maandag 6 juli 2020

Ook sporters ouder dan 18 jaar hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.

In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Onder voorwaarden wordt publiek weer toegestaan en ook de zogenaamde contactsporten mogen weer. Het blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast blijven de volgende voorschriften van kracht: blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden koorts heeft of positief op het Coronavirus is getest.

Buitensport

De verdere verruiming van de sportmogelijkheden zorgt ervoor dat bestaande protocollen worden aangepast. Deze worden niet meer door de gemeente getoetst. Wij willen benadrukken dat alle sport- en beweegaanbieders zorgvuldig met de geldende regels uit het Protocol Verantwoord Sporten (NOC*NSF) om moeten gaan. Het bevoegd gezag kan en mag handhaven als dat niet, of onvoldoende zorgvuldig gebeurd.

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties worden maatregelen getroffen om binnensporten binnen de geldende regels mogelijk te maken. Voor sporthal Doorwerth en de gymzalen is het echter niet mogelijk om dit met ingang van 1 juli 2020 te doen. Wij richten ons op openstelling vanaf 24 augustus 2020.

MFC Doelum in Renkum is met ingang van 1 juli 2020 al wel geopend voor de binnensport en ook in de zomerperiode. MFC Doelum heeft haar vaste gebruikers de mogelijkheid geboden om in de zomerperiode gebruik te maken van de accommodatie zonder daar huur voor in rekening te brengen. In overleg met Doelum is afgesproken dit aanbod ook open te stellen voor alle andere verenigingen in onze gemeente. Voor verantwoord sporten in MFC Doelum zijn, op basis van de actuele protocollen, regels opgesteld waar alle gebruikers zich aan moeten houden. Verenigingen die van het aanbod van Doelum gebruik willen maken kunnen contact opnemen met Doelum via (0317) 84 77 50 of e-mail info@doelum.nl.

Overige binnensportaccommodaties

De protocollen die door sportaanbieders en beheerders van binnensportaccommodaties worden gemaakt voor de openstelling van de binnensport, worden niet meer door ons getoetst. De verantwoordelijkheid ligt bij de (commerciële) sportaanbieder zelf (en bij de branche). Het protocol Verantwoord Sporten is hierbij leidend en moet gevolgd worden. Specifiek voor de zwembaden is er een aangepast protocol. Dit kunt u downloaden via water-vrij.nl/organisaties.

Openstelling sportkantines

Sport- en verenigingskantines mogen per 1 juli 2020 weer open. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend  maatregelen worden gesteld over het gebruik van sport- en verenigingskantines. NOC*NSF heeft een checklist opgesteld voor het openen van de kantine. Wij raden u aan om deze door te nemen. Voor vragen over de openstelling van jullie kantine kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, toezicht en handhaving via vergunningen@renkum.nl.

Actuele informatie

Wij verwijzen jullie voor actuele informatie, protocollen, checklists en handreikingen naar diverse landelijke websites. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten via e-mail sportenbeweegteam@renkum.nl. Wij proberen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.