Regelingen voor sport(aanbieders)

Er zijn verschillende regelingen beschikbaar voor sportclubs, die kunnen helpen om de crisis door te komen. Hier leest u de belangrijkste informatie.

Noodloket 

Op donderdag 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat het noodloket voor ondernemers ook is opengesteld voor sportverenigingen, stichtingen en fitnessclubs. Zij kunnen net als ondernemers een éénmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen voor het bekostigen van de vaste lasten. Meer informatie en voorwaarden vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona en www.rvo.nl

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

U kunt als sportvereniging gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel voorziet in het doorbetalen van de loonkosten van medewerkers die u in dienst heeft. Een aantal sportclubs heeft betaald kader en kan via deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze noodmaatregel is niet van toepassing op vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Informatie en voorwaarden vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona

Coronafonds Sport

NOC*NSF maakt 4 à 5 miljoen euro vrij voor de sport. Dit is een aanvulling op de eenmalige tegemoetkoming via het Noodloket en eventuele landelijke compensatieregelingen voor gemeenten. Welke voorwaarden hieraan vast zitten en of u hier als vereniging direct van kunt profiteren, is op dit moment nog niet duidelijk.

Huur sportaccommodaties gemeente Renkum 

Wij hebben besloten geen compensatieregeling te treffen over vrijstelling van de huur omdat er een landelijke compensatieregeling is. Dit is in lijn met het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten. Als u geen gebruik kunt maken van de hierboven genoemde regeling en als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen dreigt te komen, bel ons dan op (026) 33 48 111.