Maatregelen sportclubs

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 zijn nieuwe landelijke coronamaatregelen van kracht die ook consequenties hebben voor de sport.

Laatste update: 15 oktober 2020

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen en wijzigingen per 15 oktober 2020. Het betreft met name het volgende:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname (bijvoorbeeld bootcamp en yoga) voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Financieel

De genomen maatregelen gelden voor tenminste 4 weken. Over 2 weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Met de minister Tamara van Ark is afgesproken dat er op korte termijn afspraken maken over de financiële consequenties van deze COVID 19 maatregelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.)  hiervoor de basis zullen vormen. De al eerder genoemde gesprekken over compensatie voor zwembaden en ijsbanen zijn inmiddels gestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van gesprekken.

Compensatie huren periode 1 maart tot en met 31 mei

Voor veel sportverenigingen is de huur een aanzienlijke kostenpost op de begroting. De Rijksoverheid heeft 89,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de huren aan amateursportorganisaties over de periode 1 maart 2020 tot en et 31 mei 2020 kwijt te schelden. De compensatie van de huren loopt via de verhuurders. Op basis van de SBI-code wordt bepaald welke amateursportorganisaties in aanmerking komen voor compensatie. Sportverenigingen die een accommodatie huren van de gemeente ontvangen hierover van ons een bericht. Als u huurder bent bij een andere verhuurder dan de gemeente, dan kan die verhuurder zelf een aanvraag indienen bij de Rijksoverheid voor compensatie en uw organisatie de huur kwijtschelden. Neem hiervoor contact met de betreffende verhuurder.

Vragen?

Op het moment dat duidelijkheid is wanneer de maatregelen weer worden versoepeld organiseren wij een bijeenkomst om ervaringen, knelpunten en werkbare oplossingen uit te wisselen. U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail sportenbeweegteam@renkum.nl

Heeft u nog vragen laat het ons dan weten via e-mail coronamaatregelen@renkum.nl

Actuele informatie

Wij verwijzen jullie voor actuele informatie, protocollen, checklists en handreikingen naar diverse landelijke websites. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.