Ondersteuning voor ondernemers

Een overzicht van lokale en landelijke maatregelen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

Laatste update: 9 april 2021

Gemeentelijke maatregelen

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Bent u een zzp’er of ondernemer met personeel en komt u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis? U komt mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen uitkering). De ondersteuning op basis van de verlengde Tozo3 regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) duurt tot 31 maart 2021 met een mogelijke verlenging tot 30 juni 2021. De Tozo regeling kunt u hier aanvragen.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De Tonk regeling kunt u hier aanvragen.

Landelijke maatregelen

NOW regeling

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep op de NOW regeling. Die regeling is mogelijk van toepassing als u tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel) van uw personeel door de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Noodpakket van de overheid

Het kabinet ondersteunt (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. Lees op de website www.rijksoverheid.nl/noodpakket welke maatregelen het kabinet heeft genomen.

Meer informatie

Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Op de website van het RIVM staat altijd de laatste informatie. Heeft u een specifieke vraag over het coronavirus dat kun u dagelijks tussen 8.00 uur en 20.00 uur bellen met het RIVM via telefoonnummer 0800-1351.

Meer ondernemersinformatie