Informatie over onderwijs en kinderopvang

Scholen, kinderdagopvang en gastouderopvang blijven dicht tot en met 28 april 2020. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang in de school en kinderdagopvang.

Zo kunnen ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer blijven werken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie, waaronder een lijst van cruciale beroepsgroepen en veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs en kinderopvang.

Organisatie noodopvang

Kinderopvang

Opvang voor kinderen van ouders die al naar de kinderopvang gaan

Aan ouders met een cruciaal beroep die al gebruik maken van kinderopvang wordt gevraagd hun normale factuur te blijven betalen. Ook de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald, u hoeft niets te wijzigen .

Extra opvang voor kinderen van ouders die al gebruik maken van kinderopvang

Wanneer er extra kinderopvang nodig is omdat ouders in een cruciaal beroep werken, komen er geen extra kosten voor ouders bij. U neemt zelf contact op met de kinderopvang voor extra uren.

Opvang voor kinderen van ouders die normaal geen gebruik van maken van kinderopvang

Ouders in cruciale beroepen die nu gebruik willen maken van de noodkinderopvang kunnen zelf contact opnemen met een kinderopvangorganisatie. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangorganisaties van Nederland opgenomen. 

Er worden u geen kosten in rekening gebracht en u hoeft geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Scholen

Op dit moment vangen scholen kinderen zelf op. Om de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep te waarborgen, zijn wij met scholen in overleg over de noodopvang voor de komende weken. Wanneer hierover meer bekend is, zetten we deze informatie op onze website. 

Vragen

Heeft u nog vragen of zijn er zaken die niet goed lopen? Stel uw vraag dan per voorkeur per mail via noodopvang@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.

Meer informatie