Informatie over onderwijs en kinderopvang

Kinderopvang (kinderdagopvang en BSO), het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 7 februari 2021. Scholen geven tijdens de sluiting les op afstand.

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Middelbare scholen

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 7 februari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs