Brief van burgemeester aan inwoners

Een brief van burgemeester Agnes Schaap voor alle inwoners. Deze brief staat in Rijn & Veluwe van woensdag 6 mei 2020.

Beste inwoners van de gemeente Renkum,

'De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander', sterker dan dit kan ik de belangrijkste boodschap die ook voor u als inwoner van de gemeente Renkum geldt, niet verwoorden. De aankomende tijd wordt een tijd van doorbijten en volhouden. Ondanks dat de maatregelen ietwat zijn versoepeld vanuit ons kabinet  gaan we samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gelukkig gestaag omlaag. 

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 20 mei. In de week vóór 20 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Lichte versoepeling van de maatregelen

Voor de kinderen in de bassischool leeftijd wordt vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer het school leven opgepakt. Ik kan mij goed voorstellen dat voor de ouders én de kinderen dit fijn is. Mooi nieuws ook voor onze zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder, zij kunnen gelukkig weer bezoek ontvangen, dat kan weer vanaf 30 april. Mijn gedachten blijven bij de ouderen in onze verzorgingstehuizen die helaas nog geen bezoek mogen ontvangen, laten we ook aan deze groep mensen blijven denken door ze wat vaker te bellen en een leuke kaart of tekening per post te sturen. 

Gelukkig mogen de  kinderen en jongeren weer sporten, voor de jongeren tussen 13 en 18 jaar houdt dit in dat zij anderhalve meter afstand moeten houden, maar ik ben blij voor hun dat zij hun energie in de sport kwijt kunnen. 

Lintjesregen, Koningsdag, 4 en 5 mei

De jaarlijkse lintjesregen heb ik dit jaar op een hele speciale manier mogen doen. Ik heb de decorandi per video gebeld, tegelijkertijd zorgde een bode voor een bos bloemen op het adres van de gedecoreerde. Deze speciale manier van het virtueel uitreiken van de lintjes is allemaal gefilmd. U kunt deze film terug vinden op de Facebook pagina van de gemeente Renkum.

Koningsdag ligt achter ons, we hebben deze dag thuis gevierd. Er was geen kleedjesmarkt, geen zelfgemaakte baksels van de kinderen met oranje vlaggetjes en geen spelletjes in het park, het kon helaas niet. Ik ben trots hoe u dit als inwoner van de gemeente Renkum heeft gevierd! 

Mijn aandacht gaat nu uit naar de viering van 4 en 5 mei. Deze gaat uiteraard anders dan normaal. Door middel van een video van de kransleggingen willen we u toch zoveel mogelijk te betrekken bij de herdenkingen op deze dagen. 

Anderhalve-meter-samenleving

Onze ondernemers, scholen, sportverenigingen en bedrijven zijn allemaal bezig zich voor te bereiden op de 1,5-meter-samenleving. De regels die hier voor gelden zullen we met zijn allen nog lange tijd moeten nakomen, dit wordt de nieuwe realiteit waaraan we allemaal moeten wennen maar vooral in zullen gaan leven. 

Als gemeente blijven we de ontwikkelingen rondom corona volgen, onze gezondheid blijft het belangrijkste, houd vol en blijf gezond. Ik reken op u! Alleen samen krijgen we corona onder controle! 

Agnes Schaap 
Burgemeester gemeente Renkum