Officiële bekendmakingen 2020 week 20

13 mei 2020 – week 20


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Beethovenlaan 2, Doorwerth
Voor: kappen aangetaste eik
Datum ontvangst: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952126712

Locatie: Wolfhezerweg 120-67, Wolfheze
Voor: kappen grove den ivm overhelling richting woning
Datum ontvangst: 29 april 2020
Zaaknummer: 1952126510

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: aanvraag dakkapel voor buitlicht op zolder
Datum ontvangst: 28 april 2020
Zaaknummer: 1952126366

Locatie: Utrechtseweg 412, Doorwerth
Voor: bouwen fietsenschuur en overkapping
Datum ontvangst: 26 april 2020
Zaaknummer: 1952126257

Locatie: Van Nieuwenhuijzenweg 1, Wolfheze
Voor: realiseren kleine aanbouw
Datum ontvangst: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952126585

Locatie: Achterdorpsstraat 11, Renkum
Voor: bouwen acht appartementen
Datum ontvangst: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952126534

Locatie: Meester Van Rennesweg 19, Renkum
Voor: realiseren oprit
Datum ontvangst: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952126595

Locatie: Hertog Reinaldlaan 7, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum ontvangst: 29 april 2020
Zaaknummer: 1952126476

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Mozartlaan 66, Doorwerth
Voor: vervangen bestaande handelsreclame
Datum verzending: 29 april 2020
Zaaknummer: 1952125055

Locatie: Europalaan 69, Renkum
Voor: aanleggen inrit
Datum verzending: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952124023

Locatie: Sara Mansveltweg Kad. sect: A nr: 1412 Kavel 17 Wolfheze
Voor: bouwen woning en aanleggen inrit (Sara Mansveltweg 27)
Datum verzending: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952115737

Locatie: Kad. sect: C nr: 5726 Heelsum
Voor: modernisering telecommunicatie installatie 
Datum verzending: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952123235

Locatie: Cornelis Koningstraat 3A Oosterbeek 
Voor: 3 esdoorns 
Datum verzending: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952123031

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum verzending: 28 april 2020
Zaaknummer: 1952122689

Locatie: Dalweg 34, Doorwerth
Voor: vergroten schuur
Datum verzending: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952122222

Locatie: Bennekomseweg 160, Renkum
Voor: vervangen van o.a. klinkervloeren in stalgedeelten door geïsoleerde betonvloeren
Datum verzending: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952123465


Vergunningsvrij

Locatie: Cornelis Koningstraat 3A, Oosterbeek
Voor: kappen kastanje 
Datum verzending: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952123031

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: kappen 4 douglas sparren en 1 conifeer 
Datum verzending: 28 april 2020
Zaaknummer: 1952122689


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Enkweg 23, Renkum
Voor: extra slaapkamer aanbouwen op eerste verdieping
Datum verzending: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952121522


Geweigerd

Locatie: Cornelis Koningstraat 3A, Oosterbeek
Voor: kappen 5 esdoorns
Datum verzending: 30 april 2020
Zaaknummer: 1952123031

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: kappen 5 eiken
Datum verzending: 28 april 2020
Zaaknummer: 1952122689


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.