Officiële bekendmakingen 2020 week 19

6 mei 2020 – week 19


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Hogenkampseweg 133, Renkum
Voor: aanvraag kapvergunning
Datum ontvangst: 17 april 2020
Zaaknummer: 1952125732

Locatie: Van Limburg Stirumweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen toegangspoort
Datum ontvangst: 18 april 2020
Zaaknummer: 1952125733

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: plaatsen van bergingen
Datum ontvangst: 21 april 2020
Zaaknummer: 1952125932

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: aanvraag dakkapel
Datum ontvangst: 17 april 2020
Zaaknummer: 1952125691

Locatie: Molenweg 24, Oosterbeek 
Voor: realiseren uitrit
Datum ontvangst: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952126129

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek 
Voor: aanvraag dakkapel
Datum verzending: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952125691

Locatie: Barend Ferwerdastraat 4, Heelsum
Voor: vervangen kozijnen van 48 bestaande woningen
Datum verzending: 22 april 2020
Zaaknummer: 1952121323

Locatie: Annaweg 12, Heelsum
Voor: kappen 1 Amerikaanse eik en 1 fijnspar, weigeren voor 1 inlandse eik en vergunningsvrij voor 2 Amerikaanse eiken
Datum verzending: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952118598

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: winkelruimte boven als woonruimte gebruiken
Datum verzending: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952120886

Locatie: J.J.Talsmalaan 9, Oosterbeek
Voor: uitbreiden clubhuis Hartenstein Oosterbeek 
Datum verzending: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952122656

Locatie: Heelsumseweg Kad. sect. A nr. 514, Wolfheze
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 21 april 2020
Zaaknummer: 1952119574

Locatie: Berkenlaan 1B, Doorwerth
Voor: éénlaagse opbouw op bestaande bouw
Datum verzending: 24 april 2020
Zaaknummer: 1952119779

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Molenweg 35 Oosterbeek
Voor: aanvraag dakkapel
Datum verzending: 20 april 2020
Zaaknummer: 1952122915


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Boshoeve 2, Wolfheze
Voor: oprichten bedrijf dat houten meubelen en objecten maakt
Datum verzending: 23 april 2020
Zaaknummer: 1952114300

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.