Officiële bekendmakingen 2020 week 18

29 april 2020 – week 18


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Woudstralaan 27, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel en wijzigen voorgevel
Datum ontvangst: 12 april 2020
Zaaknummer: 1952125328

Locatie: Wijnand Van Arnhemweg 32, Oosterbeek
Voor: realiseren dakopbouw
Datum ontvangst: 11 april 2020
Zaaknummer: 1952125325

Locatie: Fangmanweg 35, Oosterbeek
Voor: vervangen serre
Datum ontvangst: 13 april 2020
Zaaknummer: 1952125330

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze
Voor: tijdelijk veranderen bestemming van een van de huisjes 
Datum ontvangst: 14 april 2020
Zaaknummer: 1952125429

Locatie: Johan Beukerweg achter nr. 1, kad. sect. C nr. 7789, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 15 april 2020
Zaaknummer: 1952125546

Locatie: Doorwerthse-Heide 3, Heelsum
Voor: nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw
Datum ontvangst: 14 april 2020
Zaaknummer: 1952125378

Locatie: Benedendorpsweg 113, Oosterbeek
Voor: aanvraag voor een nokverhoging en een dakkapel 
Datum ontvangst: 15 april 2020
Zaaknummer: 1952125488

Locatie: Klein-Zwitserlandlaan 7, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 16 april 2020
Zaaknummer: 1952125593

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Lebretweg 62, Oosterbeek
Voor: plaatsen nokverhogende dakkapel
Datum verzending: 16 april 2020
Zaaknummer: 1952122167

Locatie: Benedendorpsweg 139, Oosterbeek
Voor: vervangen garage
Datum verzending: 16 april 2020
Zaaknummer: 1952125147

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: functiewijziging van wonen naar wonen/kantoor
Datum verzending: 16 april 2020
Zaaknummer: 1952122758


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: plaatsen zuil met huisnummer en logo van bedrijf
Datum verzending: 16 april 2020
Zaaknummer: 1952122164


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

APV/Bijzondere wetten


Verleende vergunningen en ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond 

  • Bouwbedrijf Veenendaal, voor plaatsen container en bouwmateriaal, van 17 april 2020 tot 31 juli 2020, Paul Krugerstraat 32 in Oosterbeek (14 april 2020)
  • Nijhuis Bouw B.V., voor gebruik openbare weg  ten behoeve van renovatiewerkzaamheden, van week 16 tot week 29, gedeelte Reijmerweg in Renkum (15 april 2020). 
  • Debru Hoogwerk, voor het plaatsen van een hoogwerker op 1 mei 2020, Parallelweg 159-D in Wolfheze (21 april 2020).
  • Lenferink Vastgoed Onderhoud Wehl B.V, gebruik openbare ruimte ten behoeve renovatiewerkzaamheden, van 25 mei 2020 tot 23 oktober 2020, Bentincklaan en Reeënlaan in Doorwerth (21 april 2020).

Ontheffing geluid

  • Van Mourink Infra B.V., voor werkzaamheden in de avond - en nacht periode van 20.00 uur tot 06.00 uur, 7 september 2020 tot 21 september 2020, Nederrijnbrug A-50 in Renkum (21 april 2020). 


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overig

Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Arnhem 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari het Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Arnhem – gemeente Renkum 2020 vastgesteld. Met dit besluit heeft hij bevoegdheden gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Het gaat om die bevoegdheden die de ODRA nodig heeft om de bij haar ondergebrachte taken uit te voeren.  De directeur is bevoegd om ondermandaat te verlenen van de aan hem gemandateerde bevoegdheden. Dit houdt in dat medewerkers van de ODRA namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum beslissingen kunnen nemen. Het Mandaatbesluit ODRA kunt u inzien op www.renkum.nl/mandaten.