Officiële bekendmakingen 2020 week 17

22 april 2020 – week 17


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Duitsekampweg 45, Wolfheze
Voor: plaatsen van obstakels t.b.v. lasergamen en semi-permanent plaatsen van 4 legertenten
Datum ontvangst: 7 april 2020
Zaaknummer: 1952125247

Locatie: Benedendorpsweg 139, Oosterbeek
Voor: vervangen garage
Datum ontvangst: 8 april 2020
Zaaknummer: 1952125147

Locatie: Kamperdijklaan 28, Heelsum
Voor: plaatsen nokverhoging
Datum ontvangst: 5 april 2020
Zaaknummer: 1952124818

Locatie: Fonteinallee 12, Doorwerth
Voor: legaliseren werkplaats en spuitcabine
Datum ontvangst: 3 april 2020
Zaaknummer: 1952124800

Locatie: Mozartlaan 66, Doorwerth
Voor: vervangen bestaande handelsreclame
Datum ontvangst: 7 april 2020
Zaaknummer: 1952125055

Locatie: De Beyerstraat 8, Renkum
Voor: verbouwen van winkel naar twee woningen
Datum ontvangst: 7 april 2020
Zaaknummer: 1952125038

Verlengen beslistermijn
Locatie: Prins Bernhardweg 3A, Oosterbeek
Voor: vervangen erfafscheiding door een kokowall van 2,5m hoog
Datum verzending: 10 april 2020
Zaaknummer: 1952120700

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Vergunningsvrij

Locatie: Benedendorpsweg 127, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakramen 
Datum verzending: 31 maart 2020
Zaaknummer: 1952123133

Verleend

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: realiseren interne verbouwing
Datum verzending: 9 april 2020
Zaaknummer: 1952124715

Locatie: Raanhuisstraat 10, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 9 april 2020
Zaaknummer: 1952124707

Locatie: Bilderberglaan 7, Oosterbeek
Voor: vervangen dak, gevelmetselwerk keimen, hoofdentree vergroten door een uitbouw en een veranda plaatsen aan de zuidgevel
Datum verzending: 9 april 2020
Zaaknummer: 1952121935

Locatie: Weverstraat 185, Oosterbeek
Voor: verbeteren thermische eigenschappen van kozijnen en borstweringen
Datum verzending: 8 april 2020
Zaaknummer: 1952123785

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 9, Renkum
Voor: bouwen dakkapel
Datum verzending: 14 april 2020
Zaaknummer: 1952123791

Locatie: Reijerskamp 1, Wolfheze
Voor: plaatsen van 22 zonnepanelen op een ondersteuningsconstructie in de tuin
Datum verzending: 8 april 2020
Zaaknummer: 1952121478

Buiten behandeling gesteld
Locatie: Dorpsstraat 79, Renkum
Voor: 1952122478
Datum verzending: 9 april 2020
Zaaknummer: 1952122478

Geweigerd

Locatie: Rosandeweg 1, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum verzending: 10 april 2020
Zaaknummer: 1952123229

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

 

Aanvraag omgevingsvergunning alsnog verleend naar aanleiding van de uitspraak van 10 februari 2020 door Rechtbank Gelderland

Locatie: Stationsweg 25, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 12 maart 2020
Zaaknummer: 1952123069


Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie        : Bloemenlaan 14, Heelsum
Voor            : realiseren gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending    : 14 april 2020
Zaaknummer        : 1952124993

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.