Officiële bekendmakingen 2020 week 15

8 april 2020 – week 15

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 106, Renkum
Voor: kappen linde en eik
Datum ontvangst: 30 maart 2020
Zaaknummer: 1952124358

Locatie: Europalaan 69, Renkum
Voor: aanleggen inrit
Datum ontvangst: 24 maart 2020
Zaaknummer: 1952124023

Locatie: A. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel, wijzigen kozijnen
Datum ontvangst: 25 maart 2020
Zaaknummer: 1952124109


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

 

Verleend


Locatie: Johanniterweg 46, Doorwerth
Voor: uitbreiding woning
Datum verzending: 25 maart 2020
Zaaknummer: 1952112236

Locatie: hoek Bergerhof/Europalaan Kad. sect. C nr. 8344 Renkum
Voor: bouwen twee dubbele woningen
Datum verzending: 27 maart 2020
Zaaknummer: 1952114930

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: realiseren hekwerk voor longeercirkel
Datum verzending: 30 maart 2020
Zaaknummer: 1952121273

Locatie: Hubertushoeve 1, Oosterbeek
Voor: houten garage vervangen voor stenen garage
Datum verzending: 26 maart 2020
Zaaknummer: 1952120811

Locatie: Stenenkruis 7a, Oosterbeek
Voor: raam vervangen voor openslaande deuren
Datum verzending: 25 maart 2020
Zaaknummer: 1952122217

Locatie: Zonneheuvelweg 6, Oosterbeek
Voor: plaatsen carport met fietsenberging
Datum verzending: 25 maart 2020
Zaaknummer: 1952119523

Locatie: Zonneheuvelweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum verzending: 27 maart 2020
Zaaknummer: 1952123218

Locatie: Sportlaan 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen zeecontainer bij OPV Schoonoord
Datum verzending: 31 maart 2020
Zaaknummer: 1952120442

Locatie: Wilhelminastraat 45, Oosterbeek
Voor: uitbreiden verdieping achterzijde, plaatsen dakkapel, bouwen garage
Datum verzending: 27 maart 2020
Zaaknummer: 1952118224

Locatie: Beethovenlaan 130, Doorwerth
Voor: verhuren kamer in woning als b&b
Datum verzending: 25 maart 2020
Zaaknummer: 1952118094

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB20-07 Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Zalmen in Doorwerth 

Zienswijze

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.