Officiële bekendmakingen 2020 week 13

25 maart 2020 – week 13


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Kamperdijklaan 2-4, Heelsum
Voor: modernisering telecom-installatie
Datum ontvangst: 13 maart 2020
Zaaknummer: 1952123235

Locatie: Rosandeweg 1, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum ontvangst: 13 maart 2020
Zaaknummer: 1952123229

Locatie: Evert van Wilpweg 5, Oosterbeek
Voor: realiseren carport
Datum ontvangst: 15 maart 2020
Zaaknummer: 1952123243

Locatie: Stationsweg 25, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952123069

Locatie: Benedendorpseweg 127, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum ontvangst: 12 maart 2020
Zaaknummer: 1952123133

Locatie: Molenweg 35, Oosterbeek
Voor: aanvraag dakkapel
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Zaaknummer: 1952122915

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: terreinaanleg faunaopvang
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Zaaknummer : 1952122884

Locatie: Zonneheuvelweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 13 maart 2020
Zaaknummer: 1952123218

Locatie: Cornelis Koningstraat 3a, Oosterbeek
Voor: kappen 6 esdoorns en 1 kastanje
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Zaaknummer: 1952123031


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Italiaansweg 11, Doorwerth
Voor: renoveren woonhuis
Datum verzending: 13 maart 2020
Zaaknummer: 1952115447

Locatie: Van Spaenweg 14, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 12 maart 2020
Zaaknummer: 1952114547

Locatie: Kabeljauw 6, Heelsum
Voor: schuur vervangen
Datum verzending: 11 maart 2020
Zaaknummer: 1952118631

Locatie: Mariaweg 36, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 17 maart 2020
Zaaknummer: 1952119216

Locatie: Jagerspad 24, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw voorzijde
Datum verzending: 17 maart 2020
Zaaknummer: 1952120029

Locatie: Rolandseck 124, Doorwerth
Voor: kappen eik
Datum verzending: 16 maart 2020
Zaaknummer: 1952118110

Locatie: Bakkershaag 3, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel voorzijde
Datum verzending: 16 maart 2020
Zaaknummer: 1952120096

Locatie: De Zalmen 73, Doorwerth
Voor: kappen drie veldesdoorns (verleend), twee beuken (geweigerd), abeel en kers (vrij)
Datum verzending: 12 maart 2020
Zaaknummer: 1952118119

Locatie: Joan Beukerweg, Renkum
Voor: kappen linde t.h.v. huisnummer 3
Datum verzending: 12 maart 2020
Zaaknummer: 1952121516

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overige

Landelijke collectes uitgesteld tot Pasen

Vanwege het coronavirus zijn alle landelijke collectes voor erkende goede doelen tot Pasen uitgesteld. Zo heeft Amnesty International onlangs de collecte afgebroken. Ook zullen ReumaNederland, ZOA, Fonds Gehandicaptensport en de Hartstichting tot en met 11 april niet collecteren. De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen heel belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop. Bekeken wordt nog of de collectes later in het jaar ingehaald kunnen worden. 

Meer informatie

www.cbf.nl