Officiële bekendmakingen 2020 week 12

18 maart 2020 – week 12

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Lebretweg 62, Oosterbeek
Voor: plaatsen van nok verhogende dakkapel
Datum ontvangst: 28 februari 2020
Zaaknummer: 1952122167

Locatie: Kad. sect. A nr. 1410, Wolfheze
Voor: bouwen huis
Datum ontvangst: 6 maart 2020
Zaaknummer: 1952122687

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: kapvergunning
Datum ontvangst: 6 maart 2020
Zaaknummer: 1952122689

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: plaatsen zuil met huisnummer en bedrijfslogo
Datum ontvangst: 4 maart 2020
Zaaknummer: 1952122164

Locatie: Dorpsstraat 79, Renkum
Voor: wijzigen deel bedrijfsruimte naar woonruimte
Datum ontvangst: 4 maart 2020
Zaaknummer: 1952122478

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: functiewijziging van wonen naar wonen-kantoor
Datum ontvangst: 9 maart 2020
Zaaknummer: 1952122758

Locatie: Dalweg 34, Doorwerth
Voor: vergroten schuur
Datum ontvangst: 29 februari 2020
Zaaknummer: 1952122222

Locatie: Stenenkruis 7a, Oosterbeek
Voor: openslaande deuren
Datum ontvangst: 28 februari 2020
Zaaknummer: 1952122217

Locatie: Johanniterweg 34, Doorwerth
Voor: realiseren uitrit in achtertuin
Datum ontvangst: 2 maart 2020
Zaaknummer: 1952122316

Locatie: J.J.Talsmalaan 9, Oosterbeek
Voor: uitbreiding clubhuis 
Datum ontvangst: 6 maart 2020
Zaaknummer: 1952122656

Locatie: Van Aldenburglaan 15, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 4 maart 2020
Zaaknummer: 1952122518

Verlengd

Locatie: Wilhelminastraat 45, Oosterbeek
Voor: uitbreiden verdieping achterzijde, plaatsen dakkapel en bouwen garage
Datum verzending: 10 maart 2020
Zaaknummer: 1952118224

Locatie: Dalweg 24, Doorwerth
Voor: vervangen gevel en kozijnen
Datum verzending: 10 maart 2020
Zaaknummer: 1952117253

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: wijzigen voorgevel (legalisatie)
Datum verzending: 9 maart 2020
Zaaknummer: 1952118335

Locatie: Bato’sweg 17
Voor: dakrenovatie, plaatsen dakkapellen en kelderuitbreiding
Datum verzending: 5 maart 2020
Zaaknummer: 1952118112

Locatie: W.A. Scholtenlaan 25, Doorwerth
Voor: verbouw/uitbreiding kerk tot woning
Datum verzending: 9 maart 2020
Zaaknummer: 1952118220

Herstelbesluit

Na bezwaar tegen het besluit is onderstaande aanvraag alsnog vergund
Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: plaatsen balustrade op luifel achterzijde woning
Datum verzending: 6 maart 2020
Zaaknummer: 195294342


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Wilhelminastraat 36, Oosterbeek
Voor: realiseren gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 5 maart 2020
Zaaknummer: 1952120744

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Hoorzitting raadsonderzoek Horsa Glider 19 maart gaat niet door

De onderzoekscommissie Horsa Glider heeft besloten de hoorzitting van 19 maart niet door te laten gaan. Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is de onderzoekscommissie van mening dat uitstel van de hoorzitting op zijn plaats is. De nieuwe datum voor de hoorzitting wordt uiteraard bekendgemaakt via het gemeentenieuws en de gemeentelijke website www.renkum.nl.