Officiële bekendmakingen 2020 week 10

4 maart 2020 – week 10

Vergunningaanvragen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Barend Ferwerdastraat 4, Heelsum
Voor: kozijnen 48 woningen vervangen
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952121323

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: winkelruimte boven gebruiken als woonruimte
Datum ontvangst: 17 februari 2020
Zaaknummer: 1952120886

Locatie: Doornenkamseweg 111, Heelsum
Voor: tuinhuisje vervangen
Datum ontvangst: 18 februari 2020
Zaaknummer: 1952120963

Locatie: Pietersbergseweg 14, Oosterbeek
Voor: inpandige verbouwing voor vestigen van sportschool
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952121389

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: hekwerk realiseren voor longeercirkel
Datum ontvangst: 19 februari 2020
Zaaknummer: 1952121273

Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: verlenging vergunning voor plaatsen tijdelijke kas
Datum ontvangst: 17 februari 2020
Zaaknummer: 1952120951

Locatie: Wolfsheide 18, Wolfheze
Voor: bouwen nieuwbouwoning
Datum ontvangst: 17 februari 2020
Zaaknummer: 1952120723

Locatie: Benedendorpseweg 16, Oosterbeek
Voor: maken fundering voor een zwembad
Datum ontvangst: 17 februari 2020
Zaaknummer: 1952120884

Locatie: Hubertushoeve 1, Oosterbeek
Voor: houten garage vervangen voor stenen garage
Datum ontvangst: 17 februari 2020
Zaaknummer: 1952120811

Locatie: Prins Bernhardweg 3A, Oosterbeek
Voor: vervangen erfafscheiding door kokowall van 2,5m hoog
Datum ontvangst: 15 februari 2020
Zaaknummer: 1952120700

Locatie: De Waaijenberg 16, Doorwerth
Voor: kappen scheefgroeiende acacia
Datum ontvangst: 19 februari 2020
Zaaknummer: 1952121463

Locatie: Middenlaan 52, Heveadorp
Voor: plaatsen van struiken en kleine bomen
Datum ontvangst: 19 februari 2020
Zaaknummer: 1952121219

Verlengd

Locatie: Van Spaenweg 14, Oosterbeek
Voor: bouwen dakkapel
Datum verzending: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952114547


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere wetten


Aangevraagd

  • Running promotion Gelderland BV voor het organiseren van de Airborne Run op 14 juni 2020, start- en finishlocatie op het terrein van Bezoekerscentrum de Beken in Renkum.
  • S. Nederkoorn voor het organiseren van de Lasershow Halloween op 31 oktober 2020 aan de Joan Beukerweg 29 in Renkum.
  • Ondernemersvereniging Renkum Centrum voor het organiseren van diverse markten op de volgende data:  4 april, 13 juni, 29 augustus en 28 november 2020 aan de Dorpstraat in Renkum.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Stationsweg 54, Oosterbeek
Voor: plaatsing tuinkas in achtertuin
Datum verzending: 24 februari 2020
Zaaknummer: 1952118819

Locatie: Stenenkruis 29, Oosterbeek
Voor: verbouwen en verduurzamen woning
Datum verzending: 25 februari 2020
Zaaknummer: 1952112563

Locatie: Utrechtseweg 163, Oosterbeek
Voor: kappen van vier esdoorns en één (dode) spar
Datum verzending: 25 februari 2020
Zaaknummer: 1952119314

Locatie: Paasberg 8, Oosterbeek
Voor: realiseren uitrit
Datum verzending: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952119297

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: realiseren nokverhoging
Datum verzending: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952117612

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: kappen van vijf bomen (één vergunningsvrij)
Datum verzending: 21 februari 2020
Zaaknummer: 1952118735

Locatie: Wolfsheide 18, Wolfheze
Voor: aanpassen inrit/parkeerplek openbaar terrein
Datum verzending: 25 februari 2020
Zaaknummer: 1952118223


Herstelbesluit

Locatie: Benedendorpsweg 154, Oosterbeek
Voor: realiseren één extra wooneenheid en een dakterras
Datum verzending: 25 februari 2020
Zaaknummer: 1952108903


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

APV/Bijzondere wetten

Verleend

  • Van Kleef Tuinplanten VOF voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van tuinplanten op maandag en vrijdag van 08:00 uur tot 16.30 uur, van 14 februari tot en met 30 november, voor een periode van 5 jaar. Locatie: Raadhuisplein te Oosterbeek. (27 februari 2020)


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.