Officiële bekendmakingen 2020 week 9

19 februari 2020 – week 8

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Berkenlaan 1B, Doorwerth
Voor: maken eenlaagse opbouw op bestaande bouw
Datum ontvangst: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952119779

Locatie: Dorpsstraat 101, Renkum
Voor: wijzigen winkelpand in 2 appartementen
Datum ontvangst: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952119926

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 9, Renkum
Voor: maken dakkapel
Datum ontvangst: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952119724

Locatie: Dopheidelaan 5A, Heelsum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 15 februari 2020
Zaaknummer: 1952120863

Locatie: Bakkershaag 3, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde
Datum ontvangst: 11 februari 2020
Zaaknummer: 1952120096

Locatie: Sportlaan 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen zeecontainer
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Zaaknummer: 1952120442

Locatie: Jagerspad 24, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw aan voorzijde
Datum ontvangst: 11 februari 2020
Zaaknummer: 952120029


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Dorpsstraat 14 tot en met 22 en Wilgenpas 19 en 21, Renkum
Voor: wijzigen bestemmingen (toevoegen maatschappelijk)
Datum verzending: 12 februari 2020
Zaaknummer: 1952116372

Locatie: Sara Mansveltweg 31, Wolfheze
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 13 februari 2020
Zaaknummer: 1952114870

Locatie: Keijenbergseweg 46, Renkum
Voor: maken open keuken
Datum verzending: 18 februari 2020
Zaaknummer: 1952119130

Locatie: Weverstraat 77, Oosterbeek
Voor: wijzigen kozijnen
Datum verzending: 14 februari 2020
Zaaknummer: 1952118874

Locatie: Ginkelseweg bij Kalimaropad, Heelsum
Voor: kappen  4 eiken en 2 hemlocksparren
Datum verzending: 12 februari 2020
Zaaknummer: 1952118707

Locatie: Le Maitreweg 14, Renkum
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum verzending: 18 februari 2020
Zaaknummer: 1952110200


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.    

                                                   

Overig

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd:

  • per 19 februari 2020 buitenschoolse opvang Zeppelin aan de Bram Streeflandweg 53 in Renkum, met uniek registratienummer 144457064


Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.


Openbare hoorzittingen Horsa Glider

In het kader van het raadsonderzoek naar de procesgang rond het project Horsa Glider, heeft de onderzoekscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Renkum besloten, openbare hoorzittingen te houden.

Waar en wanneer?

De hoorzittingen zijn op:

  • maandag 2 maart 18.30 uur tot 22.00 uur;
  • woensdag 4 maart 19.30 uur tot 22.00 uur;
  • donderdag 5 maart 18.30 uur tot 22.00 uur;
  • donderdag 19 maart 17.30 uur tot 22.15 uur.

De hoorzittingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de hoorzittingen worden bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd. De hoorzittingen zijn openbaar.