Officiële bekendmakingen 2020 week 8

19 februari 2020 – week 8


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Heelsumseweg, Wolfheze (kad. A 514)
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 6 februari 2020
Zaaknummer: 1952119574

Locatie: Doornenkampseweg, 111 Heelsum
Voor: wijziging dakaanbouw
Datum ontvangst: 5 februari 2020
Zaaknummer: 1952119471

Locatie: Beelaertslaan 42, Oosterbeek
Voor: renoveren, wijzigen gevels en verplaatsen dak
Datum ontvangst: 5 februari 2020
Zaaknummer: 1952119516

Locatie: Zonneheuvelweg 6, Oosterbeek
Voor: plaatsen van een carport met fietsenberging
Datum ontvangst: 5 februari 2020
Zaaknummer: 1952119523

Locatie: Beethovenlaan 62, Doorwerth
Voor: maken uitbouw
Datum ontvangst: 3 februari 20200
Zaaknummer: 1952119185

Locatie: Utrechtseweg 163, Oosterbeek
Voor: kappen 4 esdoorns en een spar
Datum ontvangst: 31 januari 2020
Zaaknummer: 1952119314

Locatie: Hogenkampseweg 133, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 31 januari 2020
Zaaknummer: 1952119116

Locatie: Bredelaan 2, Oosterbeek
Voor: bouwen bijgebouw in achtertuin
Datum ontvangst: 31 januari 2020
Zaaknummer: 1952119122

Locatie: Goudenregenlaan 1, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 2 februari 2020
Zaaknummer: 1952119132

Locatie: Paasberg 8, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 4 februari 2020
Zaaknummer: 1952119297

Locatie: Mariaweg 36, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 3 februari 2020
Zaaknummer: 1952119216

Locatie: Keijenbergseweg 46, Renkum
Voor: maken open keuken
Datum ontvangst: 2 februari 2020
Zaaknummer: 1952119130


Verlengen beslistermijn

Locatie: Vogelweg 12, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning over 2 bouwlagen
Datum verzending: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952116002

Locatie: Kneppelhouweg 18, Oosterbeek
Voor: bouwen garage en uitbreiden veranda
Datum verzending: 6 februari 2020
Zaaknummer: 1952115604


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Oranjevereniging Oosterbeek voor het organiseren van bevrijdingsfeest op 5 mei 2020, Sportpark Hartenstein in Oosterbeek.
  • Oranjevereniging Oosterbeek voor het organiseren van Koningsavond op 26 april en  Koningsdag op 27 april  2020, Sportpark Hartenstein in Oosterbeek.
  • Sparkle Events voor het organiseren van Avondmarkt Heelsum op 20 juni 2020, op de volgende wegen: Kastanjelaan, Kerkweg en Koninglaan in Heelsum.

Gebruik openbare grond

  • R. van der Holst voor het plaatsen van een mobiele kraan en opleggers ten behoeve van bouwwerkzaamheden vanaf 21 februari tot en met 1 maart 2020 aan de Bram Streeflandweg in Renkum.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: bij Bram Streeflandweg 58, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952115276

Locatie: Bram Streeflandweg kavel 1 (kad B 4039)
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 7 februari 2020
Zaaknummer: 1952112967

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: vervangen bestaand woonhuis
Datum verzending: 6 februari 2020
Zaaknummer: 1952111471

Locatie: Utrechtseweg 147, Oosterbeek
Voor: vervangen handelsreclame
Datum verzending: 6 februari 2020
Zaaknummer: 1952117252

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: bouwen carport en verhogen dak garage
Datum verzending: 10 februari 2020
Zaaknummer: 1952114703

Locatie: Doornenkampseweg 111, Heelsum
Voor: wijzigen dak aanbouw
Datum verzending: 11 februari 2020
Zaaknummer: 1952119471

Locatie: Benedendorpsweg 154, Oosterbeek
Voor: woningsplitsing en maken dakterras
Datum verzending: 6 februari 2020
Zaaknummer: 1952108903

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 5 februari 2020
Zaaknummer: 1952115075

Locatie: Backerstraat 10, Oosterbeek
Voor: bouwen dakkapel
Datum verzending: 5 februari 2020
Zaaknummer: 1952116240


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten


Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond

  • Heart4garden voor het plaatsen van een verreiker en houtversnipperaar ten behoeve van kapwerkzaamheden op 21 februari 2020, op de weg gelegen tussen de Jagerskamp nr.14 en nr. 22. Oosterbeek  (12 februari 2020)
  • M.F. van der Sluijs voor het plaatsen van een mobiele kraan ten behoeve van werkzaamheden op 24, 25 en 28 februari 2020 en een eventuele uitloop dag op 2 maart 2020, Keerweer 17 en 19 in Oosterbeek. (12 februari 2020)
  • Dakkapellen Centrum GLD voor het plaatsen van een telekraan en een oplegger/aanhanger ten behoeve van het plaatsen van een dakkapel (1 dag in week 14)  op de Jan van Embdenweg 1 te Oosterbeek.  (13 februari 2020)

Evenementenvergunning

  • Oranjevereniging Oosterbeek voor het organiseren van een kermis van 16 maart 2020  maart 2020 tot en met 24 maart 2020 op het Raadhuisplein te Oosterbeek (13 februari 2020)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.