Officiële bekendmakingen 2020 week 04

22 januari 2020 – week 4

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 147, Oosterbeek
Voor: vervangen handelsreclame
Datum ontvangst: 7 januari 2020
Zaaknummer: 1952117252

Locatie: Dalweg 24, Doorwerth
Voor: vervangen gevel en kozijnen
Datum ontvangst: 7 januari 2020
Zaaknummer: 1952117253

Locatie: Patrijzenlaan 130, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 12 januari 2020
Zaaknummer: 1952117579

Locatie: Van Ingenweg 21, Renkum
Voor: vervangen 4 kozijnen aan voorzijde
Datum ontvangst: 13 januari 2020
Zaaknummer: 1952117732

Locatie: Berkenlaan 42, Doorwerth
Voor: verplaatsen kozijn
Datum ontvangst: 7 januari 2020
Zaaknummer: 1952117248

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel en vervangen pannendak
Datum ontvangst: 13 januari 2020
Zaaknummer: 1952117612

Locatie: Le Maitreweg 13, Renkum
Voor: vernieuwen dakkapel en vergroten serre
Datum ontvangst: 7 januari 2020
Zaaknummer: 1952117255


Verlengen beslistermijn

Locatie: Bakkershaag 31, Renkum
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 9 januari 2020
Zaaknummer: 1952113078

Locatie: Stenenkruis 29, Oosterbeek
Voor: verbouwen en verduurzamen woning
Datum verzending: 9 januari 2020
Zaaknummer: 1952112563


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 
Buiten behandeling gesteld
Locatie: Sara Mansveltweg 25, Wolfheze
Voor: verplaatsen uitweg
Datum verzending: 14 januari 2020
Zaaknummer: 1952113507

Verleend

Locatie: Weverstraat 94, Oosterbeek
Voor: plaatsen keermuur en vernieuwen vlonder
Datum verzending: 14 januari 2020
Zaaknummer: 1952110026

Locatie: Kuypersweg 21, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 10 januari 2020
Zaaknummer: 1952110833


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.