Officiële bekendmakingen 2020 week 02

8 januari 2019 – week 2

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Dorpsstraat  14 t/m 22 en Wilgenpas 19 en 21, Renkum
Voor: wijzigen bestemmingsplan
Datum ontvangst: 23 december 2019
Zaaknummer: 1952116372

Locatie: Fangmanweg 12, Oosterbeek
Voor: bijplaatsen kolommen t.b.v. ondersteuning galerijen
Datum ontvangst: 20 december 2019
Zaaknummer: 1952116175

Locatie: Backerstraat 10, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 23 december 2019
Zaaknummer: 1952116240

Locatie: Doorwerthsestraat 8, Heelsum
Voor: kappen van een beuk
Datum ontvangst: 24 december 2019
Zaaknummer: 1952116413


Verlengen beslistermijn

Locatie: Utrechtseweg 141, Renkum
Voor: wijzigen bestemming woning
Datum verzending: 27 december 2019
Zaaknummer: 1952112354


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Hubertushoeve 1, Oosterbeek
Voor: vervangen houten garage door stenen garage
Datum verzending: 30 december 2019
Zaaknummer: 1952112567

Verleend
Locatie: Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 27 december 2019
Zaaknummer: 1952112656

Locatie: Koninginnelaan 43, Heelsum
Voor: legaliseren tijdelijk opslag stro voor een periode van 10 jaar
Datum verzending: 30 december 2019
Zaaknummer: 1952112811

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen  9 stuks terreinverlichting
Datum verzending: 27 december 2019
Zaaknummer: 1952110747

Locatie: Duitsekampweg 60, Wolfheze
Voor: plaatsen reclamebord
Datum verzending: 27 december 2019
Zaaknummer: 1952112035


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.