Officiële bekendmakingen 2019 week 52

24 december 2019 – week 52

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: renoveren woonhuis
Datum ontvangst: 13 december 2019
Zaaknummer: 1952115447

Locatie: Fazantenlaan 6, Doorwerth
Voor: plaatsen verlengde nok dakkapel achterzijde
Datum ontvangst: 11 december 2019
Zaaknummer: 1952115252

Locatie: Bram Streeflandweg 50A, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 11 december 2019
Zaaknummer: 1952115276

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 9 december 2019
Zaaknummer: 1952115075


Verlengen beslistermijn

Locatie: Kuypersweg 21, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 11 december 2019
Zaaknummer: 1952110833

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere wetten

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning
- Stichting Oosterbeek in Beweging voor het organiseren van Airborne op het plein  op 5 september 2020, op de Raadhuisplein in Renkum.
- Velomanagement BV voor het organiseren van Gran Fondo Rosa op 16 mei 2020, een route door gemeente Renkum en start/finish bij Sportpark Hartenstein in Oosterbeek

Standplaatsvergunning
- Van Kleef Tuinplanten VOF, voor het jaarlijks innemen van een standplaats van half februari t/m 30 november, op het Raadhuishuisplein in Oosterbeek.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

 

Verleend

Locatie: Keerweer  15, Oosterbeek
Voor: legaliseren schuurtje met luifel en schutting
Datum verzending: 13 december 2019
Zaaknummer: 1952106901

Locatie: Reuvensweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen reclame op de gevel
Datum verzending : 13 december 2019
Zaaknummer   : 1952112958

Locatie: Schaapsdrift 2, Doorwerth
Voor: intern verbouwen woning
Datum verzending: 13 december 2019
Zaaknummer: 1952113837


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Overige

Collecterooster december 2019

In de maand december zijn er geen collectes. Wordt er toch bij u aan de deur gecollecteerd? Geef dit dan door aan de politie en laat niemand binnenkomen.