Officiële bekendmakingen 2019 week 51

18 december 2019 – week 51

Vergunningaanvragen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: hoek Europalaan/Bergerhof, Renkum
Voor: bouwen twee dubbele woningen
Datum ontvangst: 6 december 2019
Zaaknummer: 1952114930

Locatie: Theophile de Bockweg 5, Renkum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 1 december 2019
Zaaknummer: 1952114437

Locatie: Pietersbergseweg 20, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 6 december 2019
Zaaknummer: 1952114955

Locatie: Balijeweg 2, Wolfheze
Voor: bouwen carport aan garage
Datum ontvangst: 3 december 2019
Zaaknummer: 1952114703

Locatie: van Spaenweg 14, Oosterbeek
Voor: bouwen dakkapel
Datum ontvangst: 2 december 2019
Zaaknummer: 1952114547

Locatie: Utrechtseweg 163, Oosterbeek
Voor: kappen bomen
Datum ontvangst: 5 december 2019
Zaaknummer: 1952114865

Locatie: Sara Mansveltweg 31, Wolfheze
Voor: bouwen vrijstaande woning
Datum ontvangst: 5 december 2019
Zaaknummer: 1952114970

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: plaatsen raam in voorgevel
Datum ontvangst: 8 december 2019
Zaaknummer: 1952114959

Locatie: Jan van Embdenweg 22, Oosterbeek
Voor: veranderen uitweg
Datum ontvangst: 1 december 2019
Zaaknummer: 1952114435

Verlengen beslistermijn
Locatie: Le Maitreweg  14, Renkum
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum verzending: 6 december 2019
Zaaknummer: 1952110200

Locatie: Benedendorpsweg 154, Oosterbeek
Voor: woningsplitsing en maken dakterras
Datum verzending: 5 december 2019
Zaaknummer: 1952108903

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten


Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: legaliseren aanbrengen en vergroten kelderkoekoek
Datum verzending: 10 december 2019
Zaaknummer: 1952105341


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Stichting COWGO voor het organiseren van Lichtjes op oorlogsgraven op 24 december 2019 op de Airborne begraafplaats Oosterbeek (28-11-2019)
  • Stichting Renkums Beekdal voor het organiseren van de Lichtjeswandeling op 28 december 2019 in het Beekdal in Renkum (2-12-2019)

Standplaatsvergunning

  • Stichting HOPE in South Africa voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstartikelen in de Dorpsstraat te Renkum (10-12-2019)
  • Renkumse zwem- en poloclub RZC voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen in de Dorpsstraat te Renkum (10-12-2019)
  • Pepperminds, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van krantenabonnementen op 11 januari en 8 februari 2020 bij het Raadhuisplein in Oosterbeek (10-12-2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.