Officiële bekendmakingen 2019 week 48

Datum: 27 november 2019 – week 48

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 108, Renkum
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 12 november 2019
Zaaknummer: 1952113015

Locatie: Bram Streeflandweg, Renkum (Renkum B 4039 kavel 1)    
Voor: bouwen nieuwe woning
Datum ontvangst: 13 november 2019
Zaaknummer: 1952112967

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: kappen 2 beuken en 2 linden
Datum ontvangst: 13 november  2019
Zaaknummer: 1952113078

Locatie: Koninginnelaan 43, Heelsum
Voor: omgevingsvergunning voor bestaande opslag
Datum ontvangst: 11 november 2019
Zaaknummer: 1952112811

Locatie: Bakkershaag 31, Renkum
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 18 november 2019
Zaaknummer : 1952113367

Locatie: Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 8 november 2019
Zaaknummer: 1952112656

Locatie: Reuvensweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen reclame op gevel
Datum ontvangst: 13 november 2019
Zaaknummer: 1952112656

Locatie: Veritasweg 5, Oosterbeek
Voor: gebruiken als fitness- en sportschool en plaatsen reclame en signalering
Datum ontvangst:14 november 2019
Zaaknummer: 1952113253

Ingetrokken

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: plaatsen geluidschermen op het dak
Datum ontvangst: 6 november 2019
Zaaknummer: 1952112363

Locatie: Beelaertslaan 84, Oosterbeek
Voor: bouwen carport
Datum ontvangst: 13 november 2019
Zaaknummer: 1952112933

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Vergunningsvrij

Locatie: Heelsumseweg 57, Wolfheze
Voor: kappen 2 fijnsparren
Datum verzending: 14 november 2019
Zaaknummer: 1952110502

Verleend

Locatie: Balijeweg 4B, Wolfheze
Voor: kappen 4 lariksen, 23 eiken, 2 douglassen en een fijnspar
Datum verzending: 13 november 2019
Zaaknummer: 1952110941

Locatie : Wolfhezerweg 91, Wolfheze
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 18 november 2019
Zaaknummer: 1952104787

Locatie: WA Scholtenlaan bij Reigersberg, Doorwerh
Voor: kappen 2 zomereiken
Datum verzending: 19 november 2019
Zaaknummer: 1952111599

Locatie: Wolfhezerweg 25, Wolfheze
Voor: kappen eik en linde (kappen andere eik is vergunningsvrij)
Datum verzending: 19 november 2019
Zaaknummer: 1952108928

Locatie: Postpad 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel en verhogen nok
Datum verzending: 18 november 2019
Zaaknummer: 1952109376

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

 


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning
  • Lionsclub Renkum-Airborne, voor het organiseren van de Kerst & Wildfair op 8 december 2019 bij Kasteel Doorwerth (22 november 2019)
Ontheffing gebruik openbare grond
  • Nijhuis Bouw B.V. voor het plaatsen van keten, containers en opslagmaterialen van week 43 tot en met week 51 in 2019, aan de Simon de Vliegerstraat en Pastoor Woltersweg te Renkum (21 november 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Vervangingsregeling burgemeester gemeente Renkum

Het college maakt bekend dat zij een vervangingsregeling voor de burgemeester heeft vastgesteld. De burgemeester wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de wethouders in de volgende volgorde: wethouder J. Maouche (1e loco), wethouder J. Verstand (2e loco), wethouder L. Rolink (3e loco), wethouder M. Mulder (4e loco). De grondslag voor dit besluit is artikel 77 van de Gemeentewet.