Officiële bekendmakingen 2019 week 46

20 november 2019 – week 47

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 141, Renkum
Voor: wijziging bestemming bedrijfswoning
Datum ontvangst: 5 november 2019
Zaaknummer: 1952112354

Locatie: Meester van Rennesweg 16, Renkum
Voor: vergroten keuken en woonkamer, maken extra slaapkamer
Datum ontvangst: 5 november 2019
Zaaknummer: 1952112353

Locatie: Hubertushoeve 1, Oosterbeek
Voor: verbouwen houten garage naar stenen garage
Datum ontvangst: 7 november 2019
Zaaknummer: 1952112567

Locatie: Stenenkruis 29, Oosterbeek
Voor: verbouwen en verduurzamen woning
Datum ontvangst: 7 november 2019
Zaaknummer: 952112563

Locatie: Kuypersweg 26, Renkum
Voor: plaatsen carport
Datum ontvangst: 7 november 2019
Zaaknummer: 1952112565


Verlengen beslistermijn

Locatie: Keerweer 15, Oosterbeek
Voor: legaliseren schuurtje, luifel en schutting
Datum verzending: 7 november  2019
Zaaknummer: 1952106901

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: aanbrengen en vergroten kelderkoekoek
Datum verzending: 7 november 2019
Zaaknummer: 1952105341

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Gebruik openbare grond

  • Nijhuis Bouw B.V. voor het plaatsen van keten, containers en opslagmaterialen van week 43 tot en met week 51  2019, aan de Simon de Vliegerstraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 23 in Renkum.

Standplaatsvergunning

  • Pepperminds, verkoop van NRC krantenabonnementen op 11 januari en 8 februari 2020,  ter hoogte van het Raadhuisplein in Oosterbeek.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

 

Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verbouwen huidige stal naar fitness ruimte
Datum verzending: 6 november 2019
Zaaknummer: 19521104581

Locatie: Wolfhezerweg 120-41, Wolfheze
Voor: inpandige verbouwing
Datum verzending: 6 november 2019
Zaaknummer: 1952110123

Locatie: Hilhorstweg 30, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 6 november 2019
Zaaknummer: 1952108600

Locatie: Wolfhezerweg 120-22, Wolfheze
Voor: bouwen kapschuur met veranda
Datum verzending: 6 november 2019
Zaaknummer: 1952108475

Locatie: Dorpsstraat 125, Renkum
Voor: realiseren 4 appartementen in bestaand pand
Datum verzending: 11 november 2019
Zaaknummer: 1952101990

Locatie: Doornenkampseweg 111, Heelsum
Voor: maken aanbouw
Datum verzending: 8 november 2019
Zaaknummer: 1952102596

Locatie: Balijeweg 4B, Wolfheze
Voor: nieuwbouw woning
Datum verzending: 8 november 2019
Zaaknummer: 1952108174


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Stichting Sinterklaas in Renkum voor het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasintocht op 23 november 2019 in Renkum (13 november 2019)
  • Ondernemersvereniging Oosterbeek voor het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasintocht op 23 november 2019 in Oosterbeek (13 november 2019)
  • St. Nicolaas Intocht Commissie voor het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasintocht op 23 november 2019 in Wolfheze (13 november 2019)
     

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.