Officiële bekendmakingen 2019 week 44

30 oktober 2019 – week 44

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Balijeweg 4B, Wolfheze (kad A 1214)
Voor: het kappen van 4 lariksen, 21 eiken, 2 douglassen en een fijnspar
Datum ontvangst: 16 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110941

Locatie: Heelsumseweg 57, Wolfheze (kad A 551)
Voor: kappen bomen
Datum ontvangst: 13 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110502

Locatie: Weltevreden 3, Oosterbeek
Voor: vestigen bed and breakfast
Datum ontvangst: 13 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110503

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: aanleggen terreinverlichting
Datum ontvangst: 16 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110747

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woonvoorziening
Datum ontvangst: 19 oktober 2019
Zaaknummer 1952111077

Locatie: van der Molenallee 161, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 14 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110744

Locatie: Brinkweg 10 en omgeving, Renkum
Voor: plaatsen 10 bergingen en 4 carports
Datum ontvangst: 17 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110897

Locatie: Utrechtseweg 60, Heelsum
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 15 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110683

Locatie: Kuypersweg  21, Renkum
Voor: verlagen stoeprand voor uitweg
Datum ontvangst: 16 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110833

Locatie: bij Heelsumseweg 57, Wolfheze (kad A 550)
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 13 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110501


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Royal British Legion Holland Branche voor het organiseren van  Remembrance Sunday op 10 november 2019,( War Cemetry) Van Limburg Stirumweg 28 in Oosterbeek.


Gebruik openbare grond

  • J. Bouwman Jr. Oosterbeek BV voor het plaatsen van een hijskraan op 6 november 2019 aan de Zuiderbeekweg te Oosterbeek.


Standplaatsvergunning

  • C.H.W. Jansen, verkoop van kerstbomen op 6, 7 en 14 december 2019 op  Raadhuisplein Oosterbeek/ Beeklaan Heveadorp.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor: vervangen kozijn
Datum verzending: 16 oktober 2019
Zaaknummer: 1952106828

Verleend

Locatie: Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending 18 oktober 2019
Zaaknummer: 1952107509

Locatie: Reijmerweg 56 en omgeving, Renkum
Voor: dak- en gevelrenovatie 16 woningen
Datum verzending: 18 oktober 2019
Zaaknummer:1952103489

Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: bouwen tijdelijke kas voor restaurant
Datum verzending : 18 oktober 2019
Zaaknummer: 1952108039

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Gebruik openbare ruimte

  • Van den Brandhof Aannemers b.v. voor het plaatsen van een hijskraan in de periode van 21 oktober 2019 tot en met 13 januari 2020, Wilhelminastraat 36 in Oosterbeek. ( 24-10-2019)

Standplaatsvergunning

  • Bevolkingsonderzoek Oost Borstkanker voor het innemen van een incidentele standplaats ten behoeve van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de gemeente Renkum, van 15 februari 2020 tot en met 30 april 2020 op de parkeerplaats bij de bibliotheek Generaal Urquhartlaan te Oosterbeek. (9 oktober 2019)
  • Pepperminds Nederland BV voor het innemen van een incidentele standplaats met een krantenkar voor verkoop krantenabonnementen op 2, 16 en 30 november 2020 en 14 december 2020, ter hoogte van de Lunchroom op het Raadhuisplein in Oosterbeek. 8 oktober 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.