Officiële bekendmakingen 2019 - week 43

23 oktober 2019 – week 43

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg 120-41, Wolfheze
Voor: inpandige verbouwing
Datum ontvangst: 8 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110123

Locatie: Johannahoeve 1, Oosterbeek
Voor: wijzigen bestemmingsplan
Datum ontvangst: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110325

Locatie: Goudenregenlaan 1, Oosterbeek
Voor: uitbouwen begane grond
Datum ontvangst: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110324

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 9 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110195

Locatie: Hartenseweg 10, Renkum
Voor: vernieuwen en vergroten aanbouw
Datum ontvangst: 6 oktober 2019
Zaaknummer: 1952109927

Locatie: Le Maitreweg 14, Renkum
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 8 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110200

Locatie: Theophile de Bockweg 1, Renkum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 11 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110530

Locatie: Bedrijventerrein Klingelbeekseweg Oosterbeek (kad OBK D8926)
Voor: bouwen zelfvoorzienende woning van gerecycled plastic
Datum ontvangst: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110299

Locatie: Weverstraat 94, Oosterbeek
Voor: plaatsen keermuur en vernieuwen vlonder
Datum ontvangst: 7 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110026

Locatie: Sara Mansveltweg 31, Wolfheze
Voor: bouwen vrijstaande woning
Datum ontvangst: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952110282


Verlengen beslistermijn

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 9 oktober 2019
Zaaknummer: 1952104031

Locatie: Wolfhezerweg 91, Wolfheze
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 15 oktober 2019
Zaaknummer: 1952104787

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Gedeeltelijk verleend

Locatie: begraafplaats Groeneweg, Renkum
Voor: verleend kappen 31 esdoorns; geweigerd 3 beuken en 9 esdoorns
Datum verzending: 15 oktober 2019
Zaaknummer: 1952103937


Geweigerd

Locatie: Utrechtseweg 412, Doorwerth
Voor: verplaatsen uitweg
Datum verzending: 14 oktober 2019
Zaaknummer: 1952104631

Locatie: Paul Krugerstraat 30, Oosterbeek
Voor: kappen Californische cypres
Datum verzending: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952106070
 

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: realiseren gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 10 oktober 2019
Zaaknummer: 1952108075

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.