Officiële bekendmakingen 2019 week 42

16 oktober 2019 – week 42

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagd

Locatie: Postpad 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel en nokverhoging
Datum ontvangst: 30 september 2019
Zaaknummer: 1952109376

Locatie: Wildlaan 1, Doorwerth
Voor: plaatsen carport
Datum ontvangst: 30 september 2019 
Zaaknummer: 1952109459


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten 


Aangevraagd 

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Heelsumse Ondernemersvereniging Unicum voor het organiseren van een Sinterklaasintocht in Heelsum op 16 november 2019, route vanaf clubhuis RVW naar Muziektent in Heelsum.

Ontheffing geluidshinder

  • Mourik Infra BV tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond en nacht vanaf maandag 18 november 2019 tot en met uiterlijk zondag 1 december 2019, aan de Nederrijnbrug A50 in Renkum. 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: De Vrijburg 2, Oosterbeek
Voor: inpandige constructieve wijziging
Datum verzending: 8 oktober 2019
Zaaknummer: 1952107870

Locatie: Torenlaan 4 en 6, Heelsum
Voor: samenvoegen 2 woningen
Datum verzending: 4 oktober 2019
Zaaknummer: 1952105726

Geweigerd

Locatie: Europalaan 106, Renkum
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 3 oktober 2019
Zaaknummer: 1952100067


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV/Bijzondere Wetten 


Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Circus Bossle voor het houden van een circus van 21 oktober 2019 tot en met 27 oktober 2019, op evenemententerrein grasveld Bart Crumstraat in Heelsum (8 oktober 2019). 
  • Vogelvereniging Zang en Kleur voor het organiseren van Vogeltentoonstelling met gastinzenders op 8, 9 en 10 november 2019, ( Zalencentrum Lebret ) Lebretweg 51 in Oosterbeek (9 oktober 2019). 

Standplaatsvergunning

  • Bevolkingsonderzoek Oost, standplaats met een unit ten behoeve van een bevolkingsonderzoek voor borstkanker van 15 februari 2020 tot en met 30 april 2020 bij de Bibliotheek, Generaal Urquhartlaan Oosterbeek en 1 april 2020 tot en met 30 mei 2020,  Europaplein te Renkum (10 oktober 2019).
  • Pepperminds Nederland B.V., standplaats ten behoeve krantenverkoop NRC op 2, 16, 30 november en 14 december 2019, Raadhuisplein Oosterbeek (10 oktober 2019). 


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Collecterooster oktober/november

  • Van 28 oktober tot en met 3 november 2019: Diabetes Fonds