Officiële bekendmakingen 2019 week 40

2 oktober 2019 – week 40

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Voorstreven 2, Renkum
Voor: kappen bomen
Datum ontvangst: 19 september 2019
Zaaknummer: 1952108666

Locatie: Wolfhezerweg 120-22, Wolfheze
Voor: bouwen kapschuur met veranda
Datum ontvangst: 17 september 2019
Zaaknummer: 1952108475

Locatie: W.A. Scholtenlaan 25, Doorwerth
Voor: verbouwen/uitbreiden kerk
Datum ontvangst : 17 september 2019
Zaaknummer: 1952108473

Locatie: Berkenlaan 1 B, Doorwerth 
Voor: plaatsen erfafscheiding aan voorzijde
Datum ontvangst: 20 september 2019
Zaaknummer: 1952108473

Locatie: de Beyerstraat 6 A, Renkum
Voor: gedeeltelijk wijzigen naar woonbestemming
Datum ontvangst: 24 september 2019
Zaaknummer: 1952108886

Locatie: Van Nieuwenhuizenweg, Wolfheze (kad A1378 Oosterbeek)
Voor: maken glasvezelverbinding
Datum ontvangst: 23 september 2019
Zaaknummer: 1952108771

Locatie: Hilhorstweg 30, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 18 september 2019
Zaaknummer: 1952108600

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/ Bijzondere Wetten 

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • OVO Oosterbeek voor het organiseren van Sinterklaas intocht op 23 november 2019 in Oosterbeek.

Standplaatsvergunning

 • C.H.W. Jansen, verkoop van kerstbomen op 6, 7 en 14 december 2019 op  Raadhuisplein Oosterbeek/ Beeklaan Heveadorp.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend


Locatie: Bachlaan 66, Doorwerth
Voor: plaatsen toegangsdeur naar souterrain
Datum verzending: 20 september 2019
Zaaknummer: 1952104155

Locatie: Groenendaalseweg 53, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 20 september 2019
Zaaknummer: 1952107104

Locatie: Duitsekampweg Wolfheze (kad A 498 Wolfheze)
Voor: plaatsen monument
Datum verzending: 18 september 2019
Zaaknummer: 1952105139

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: verzoek vaststelling hogere waarden
Datum verzending: 24 september 2019
Zaaknummer: 1952107100

Geweigerd

Locatie: Frans Campmanweg 17, Renkum
Voor : maken uitweg
Datum verzending: 18 september 2019
Zaaknummer: 1952105699

Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth 
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 24 september 2019
Zaaknummer: 1952104944

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV/Bijzondere Wetten 

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

 • Stichting Veluweloop voor het organiseren van hardloopestafette op 12 oktober 2019, door een gedeelte van gemeente Renkum. (25 september 2019)
 • Dutch Bowhuntingsclan voor het organiseren van de 3D Ronde van Kasteel Doorwerth op 12 en 13 oktober 2019. In het bosgebied en uiterwaarden rondom Kasteel Doorwerth. (27 september 2019)

Gebruik openbare grond

 • Wolters BV voor het plaatsen van een  schaftwagen en een container ten behoeve van schilder- en onderhoudswerkzaamheden van 19 september tot en met 14 oktober 2019 op de hoek Dennenkampweg/W. Klaassenlaan te Oosterbeek. (19 september 2019)
 • Hagemans Vastgoedonderhoud  voor het plaatsen van een kleine schaftwagen en een dixie-toilet ten behoeve van schilder- en onderhoudswerkzaamheden van 17 september tot en met 18 oktober 2019, parkeerplaats Dorrestijnplantsoen te Heelsum. (17 september 2019)
 • J. Ruijs voor het plaatsen van een schaftwagen en een container ten behoeve van verbouwingswerkzaamheden van 17 september tot en met 15 november 2019, op de parkeerstrook ter hoogte van de Strodorpsweg 20 te Oosterbeek. (17 september 2019)

Standplaatsvergunning

 • Gemeente Renkum  voor het innemen van een informatiestand  tijdens de Week van de Veiligheid van 7 tot en met 13 oktober in Renkum, Oosterbeek en Heelsum. (26 september 2019)
 • Boxtel Hoorwinkels voor het innemen van een informatiestand  tijdens de weekmarkt in Renkum op 8 oktober 2019. (26 september 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Beëindiging grafrechten

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum maakt bekend dat het, gelet op zijn besluit van 10-09-2019 en artikel 18 lid 2 van de “Begraafplaatsverordening” het grafrecht op onderstaande graven beëindigt. Deze graven worden geruimd met inachtneming de wettelijk vastgestelde grafrust zoals verwoord in artikel 31 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging.

Begraafplaats Zuid Oosterbeek

Begraafplaats Zuid Oosterbeek
Afdeling A Afdeling B Afdeling C
25 14 316
53a 32 320
  275 337
    347

 

Begraafplaats 'Onder de Bomen' Renkum
Afdeling C
824

 

Begraafplaats Noord Oosterbeek
Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling KL
52 196 128 152
61 268 215 157
  317 323 210
    325  
    334  
    336  
    338  
    339  
    382  
    521  


 

Begraafplaats Harten Renkum
Afdeling B Afdeling C Afdeling RK-B Afdeling RK-C
40 36 41 16
45 41   17
47 49   19
129 341   30
448     31
450      

 

Ruiming graven

Van onderstaande graven is door de rechthebbenden afstand gedaan. Deze graven worden geruimd met inachtneming van de wettelijk vastgestelde grafrust zoals verwoord in artikel 31 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging. 

Begraafplaats Zuid Oosterbeek
Afdeling A Afdeling B Afdeling C
495 14 123
  36 161
  51 319
  227 334
  248 338
  337 492a
  574 963a
    1166
    1367a

 

Begraafplaats 'Onder de Bomen' Renkum
Afdeling B Afdeling C
357 794
360  
362  

 

Begraafplaats Noord Oosterbeek
Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling F Afdeling KL
51 68 26 B7 8
  70 83 B8 84
  82 324   156
  137 328    
  315 330    
  316 331    
  318 335    
  319 337    
  436 338    
  438 342    
  472 343    
    344    
    345    
    628    
    630    

 

Begraafplaats Harten Renkum
Afdeling B Afdeling C RK-B RK-C
35 35 43 14
39 42 140 15
41 43   23
43 44   25
44 45   27
46 52   29
218 53   108
237 54   180
273 56   198
281 57   246
398 58    
456 59    
  216    
  226    

    

Collecterooster oktober

 • van 6 tot 12 oktober 2019: Nederlandse brandwonden stichting
 • van 28 oktober tot 2 november 2019: Diabetes Fonds

Spoorwerkzaamheden

Railinfrabeheer voert slijpwerkzaamheden uit aan het spoor. De volgende werkzaamheden zijn gepland:

 • in de nacht van 2 tot 3 oktober 2019 tussen 0:30 - 5:35 uur, op de lijn Arnhem - Nijmegen 
 •  in de nacht van 3 tot 4 oktober 2019 tussen 0:35 - 5:40 uur, op de lijn Nijmegen - Arnhem

Hoewel overlast niet te vermijden is, zal Railinfrabeheer er alles aan doen dit tot een minimum te beperken.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 25 september 2019 het bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’, ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 2 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0199rh-/NL.IMRO.0274.bp0199rh-va02.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor komt een duurzame nieuwe woning van 1 laag met een kleine kap met grasdak. De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het westen) en iets verder van de straat af gebouwd. Dit is in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk. De nieuwe woning ligt iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig en geen korte omgevingsvergunningsprocedure mogelijk. 

Het plangebied ligt aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.

Beroepsclausule

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.