Officiële bekendmakingen week 38

Datum: 18 september 2019 – week 38

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Heelsumseweg 12, Wolfheze
Voor: splitsen pand in 5 units
Datum ontvangst: 5 september 2019
Zaaknummer: 1952107287

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: aanvraag hogere grenswaarden
Datum ontvangst: 2 september 2019
Zaaknummer: 1952107100

Locatie: Groenendaalseweg 53, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 3 september 2019
Zaaknummer: 1952107104

Locatie: Keerweer 15, Oosterbeek
Voor: legalisatie schuur met luifel en schutting
Datum ontvangst: 1 september 2019
Zaaknummer: 1952106901

Locatie: Dillenburg en Richtersweg, Doorwerth
Voor: veranderen kopgevels flatgebouw
Datum ontvangst: 2 september 2019
Zaaknummer: 1952106901

Locatie: Veritasweg 7, Oosterbeek
Voor: aanvraag toekenning woonvergunning
Datum ontvangst: 30 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106808

Locatie: Kuypersweg 16, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 3 september 2019
Zaaknummer: 1952107097

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor: vervangen kozijn
Datum ontvangst: 30 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106828

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Bennekomseweg 8, Heelsum
Voor: ombouwen garage tot schoonheidssalon en aanleggen uitweg
Datum verzending: 10 september 2019
Zaaknummer: 1952102542

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen zeecontainer
Datum verzending: 10 september 2019
Zaaknummer: 1952102946

Ingetrokken

Locatie: Sportlaan, Oosterbeek
Voor: maken overkapping
Datum verzending: 9 september 2019
Zaaknummer: 1952106569

Verleend

Locatie: Heuveloordweg 13, Oosterbeek
Voor: herbouwen garage
Datum verzending: 4 september 2019
Zaaknummer: 1952101955

Locatie: Steijnweg 10, Oosterbeek
Voor: plaatsen 2 dakkapellen
Datum verzending: 5 september 2019
Zaaknummer: 1952103722

Locatie: Benedendorpsweg 99, Oosterbeek
Voor: plaatsen keerwanden in achtertuin
Datum verzending: 5 september 2019
Zaaknummer: 1952104118

Geweigerd

Locatie: Wildlaan 5, Doorwerth
Voor: kappen 2 eiken
Datum verzending: 6 september 2019
Zaaknummer: 1952106026

Locatie: Crocuslaan 7, Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 10 september 2019
Zaaknummer: 1952105940

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Market Garden Foundation voor het onthullen van monument VC David Lord op 19 september 2019, op terrein van Natuur monumenten aan de verlengde van Duitsekampweg te Wolfheze (10 september 2019)
  • Restaurant Schoonoord, voor het organiseren van Airborne activiteiten bij de parkeerplaats Pieterbergseweg in Oosterbeek van 20 tot en met 21 september 2019 (12 september 2019)
  • Restaurant Klein Hartenstein, voor het organiseren van Airborne activiteiten bij de tent in Oosterbeek van 20 tot en met 22 september 2019 (13 september 2019)
  • Ondernemersvereniging Renkum, voor het organiseren van Airborne activiteiten op het Dorpsplein in Renkum op zaterdag 21 september van 15.00 tot 19.00 uur (16 september 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Spoorslijpen

In de nacht van 18 op 19 september 2019 rijdt de slijptrein tussen 1.00 en 05.30 uur, spoortraject baanvak Ede – Arnhem.