Officiële bekendmakingen week 37

Datum: 11 september  2019 – week 37

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Klein Amerikaweg 21, Renkum
Voor: uitvoeren gewijzigd bouwplan
Datum ontvangst: 26 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106371

Locatie: Molenweg 21, Oosterbeek
Voor: realiseren uitweg
Datum ontvangst: 27 augustus
Zaaknummer: 1952106499

Locatie: Sportlaan, Oosterbeek
Voor: Intrekken vergunning plaatsen overkapping tbv rokersvoorziening
Datum ontvangst: 28 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106569

Verlenging beslistermijn

Locatie: Duitsekampweg 32A, Wolfheze
Voor: kappen 3 acacia's en een esdoorn tbv opschonen geluidswal
Datum verzending: 29 augustus 2019
Zaaknummer: 1952100324

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30  tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Weverstraat 94, Oosterbeek
Voor: ontgraven van grond en het plaatsen van een keerwand
Datum verzending: 3 september 2019
Zaaknummer: 1952100605

Verleend

Locatie: terrein naast Airborne monument Kad. D nr: 9513, Oosterbeek
Voor: 2 tijdelijke tenten t.b.v. Horza Glider Oosterbeek
Datum verzending: 2 september 2019
Zaaknummer: 1952105143

Locatie: Middenlaan 52, Heveadorp
Voor: planten van een vogelkers
Datum verzending: 2 september 2019
Zaaknummer: 1952103190

Locatie: Schaapsdrift 2, Doorwerth
Voor: kappen 3 grove dennen en diverse sparren
Datum verzending: 3 september 2019
Zaaknummer: 1952104947

Locatie: Utrechtseweg 186 Oosterbeek
Voor: wijzigen van winkel naar restaurantfunctie + bouwkundige aanpassingen
Datum verzending: 29 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102643

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: aanleggen grondwal
Datum verzending: 28 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102520

Locatie: Europalaan 43, Renkum
Voor: verbouwing en uitbreiding begane grond bestaande pand t.b.v. transformatie naar 16 zelfstandige woonruimten
Datum verzending: 29 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102533

Gedeeltelijke verleend

Locatie: Bram Streeflandweg kavel 7 en 8, Kad. sect: B nr: 962, Renkum
Voor: bouwen twee-onder-een-kapwoning (Bram Streeflandweg 50 en 50A) en realiseren uitrit
Datum verzending: 29 augustus 2019
Zaaknummer: 195291549

Geweigerd

Locatie: Dopheidelaan 9A Heelsum
Voor: kappen van 2 eiken
Datum verzending: 3 september 2019
Zaaknummer: 1952103011

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning
  • M.C. Visser-Schoon voor het organiseren van White Ribbon Mile van 9 september tot en met 27 september 2019, in de Uiterwaarden ter hoogte van de Oude kerk te Oosterbeek (6-9-2019)
  • Stichting Bridge to Bridge voor het organiseren van Airborne Freedom Trail-Bridge to Bridge op 13 september 2019, waarvan start in gemeente Ede (6-9-2019)
  • Bureau Kessel voor het organiseren van Airborne@Night op 13 en 14 september 2019, Raadhuisplein in Oosterbeek (9-9-2019)
  • Stichting Behoud WO2 erfgoed Gelderland, voor het organiseren van de Horsa Glider Oosterbeek van 7 tot en met 25 september 2019 op het grasveld bij de Hartensteinlaan in Oosterbeek (5-9-2019)
  • Market Garden Foundation voor het onthullen van de VC David Lord monument op 19 september 2019 (5-9-2019)
  • Luctor et Emergo voor het organiseren van de Polentocht Driel op 14 september 2019, diverse routes door de gemeente (6-9-2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

Zienswijze

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111