Officiële bekendmakingen 2019 week 36

Datum: 4 september 2019 – week 36

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Crocuslaan 7, Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 20 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105940

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: reconstructie historische watermolen
Datum ontvangst: 20 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105947

Locatie: Ommershoflaan en Cornelia Schadeweg, Oosterbeek
Voor: het energetisch verbeteren van 30 woningen
Datum ontvangst: 17 juli 2019
Zaaknummer: 1952106339

Locatie: Paul Krugerstraat 30, Oosterbeek
Voor: het kappen van een Californische cipres
Datum ontvangst: 21 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106070

Locatie: Wildlaan 5, Doorwerth
Voor: het kappen van 2 eiken
Datum ontvangst: 20 augustus 2019
Zaaknummer: 1952106026

Verlenging beslistermijn

Locatie: Europalaan 106, Renkum
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 22 augustus 2019
Zaaknummer: 1952100067

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning
  • Market Garden Foundation voor het onthullen van monument VC David Lord op 19 september 2019, op terrein van Natuurmonumenten aan de verlengde van Duitsekampweg in Wolfheze.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning
  • Politie Sport Vereniging voor het organiseren van de Airborne Wandeltocht op 7 september 2019, vanaf sportpark Hartenstein via 4 routes in de gemeente Renkum. (2 september 2019)
  • Poort van Doorwerth voor het organiseren van Airborne evenement op 6 september 2019, binnen in de Poort en op het veld rondom de Poort. (2 september 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.