Officiële bekendmakingen 2019 week 35

28 augustus 2019 – week 35

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagd

Locatie: Dunolaan 6, Heveadorp
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105597

Locatie: Frans Campmanweg 17, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 15 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105699

Locatie: Meester van Rennesweg 14, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 12 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105457

Locatie: Torenlaan 4 en 6, Heelsum
Voor: samenvoegen van 2 woningen
Datum ontvangst: 15 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105726

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen container voor horeca
Datum ontvangst: 9 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105390

Locatie: Dorpsstraat 78, Renkum
Voor: wijziging brand compartimentering
Datum ontvangst: 15 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105724

Locatie: De la Reijweg 7, Oosterbeek
Voor: aanbouw 1e verdieping
Datum ontvangst: 11 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105398

Locatie: Sandersweg 3, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning t.b.v. mantelzorg
Datum ontvangst: 12 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105486

Locatie: Patrijzenlaan 13, Doorwerth
Voor: uitbreiden balkon
Datum ontvangst: 17 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105799


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Lionsclub Renkum-Airborne voor het organiseren van Kerst & Wildfair op 8 december 2019, Rondom Kasteel Doorwerth.
 • J. Weelinck voor het organiseren van Lichtjes op oorlogsgraven Airborne begraafplaats op 24 december 2019, CWGC Arnhem Oosterbeek War Cemetery, Van Limburg Stirumweg 28 in Oosterbeek.
 • Circus Bossle voor het organiseren van kinder- en familiecircus van 21 oktober tot en met 27 oktober 2019, Raadhuisplein in Oosterbeek
 • Vogelvereniging Zang en Kleur voor het organiseren van vogeltentoonstelling met zaalverloting van 8 november tot en met 10 november 2019, (Zalencentrum Lebret ) Lebretweg 51 in Oosterbeek.
 • Madame voor het organiseren van Airborne feest op 7 september 2019, (Terras Madame ) Plein 1946-3 in Oosterbeek
 • Restaurant Schoonoord voor het organiseren van Herdenking operatie Market Garden van 20 september tot en met 22 september 2019, parkeerplaats tegenover Restaurant Schoonoord.
 • Restaurant Schoonoord voor het organiseren van Airborne wandeltocht op 7 september 2019, parkeerplaats tegenover Restaurant Schoonoord.
 • Stichting Behoud W.O.II erfgoed Gelderland voor het organiseren van het evenement Horsa Glider Oosterbeek van 6 september 2019 tot 26 september 2019 nabij het Airborne Monument, Hartensteinlaan Oosterbeek. 
 • Geldersch Landschap en Kasteelen voor het organiseren van Oogstfeest op 29 september 2019, Kasteel Doorwerth.
 • Stichting Sinterklaas in Renkum voor het organiseren van intocht Sinterklaas op 23 november 2019, Dorpsstraat, Dorpsplein en Veerstoep.
 • Oranjevereniging Doorwerth Heveadorp voor het organiseren van Sinterklaas intocht op 16 november 2019, in Doorwerth en Heveadorp.

Gebruik openbare grond
• Daan de Haan Boomverzorging, ontheffing voor het plaatsen van een verreiker en hout-versnipperaar met wegomleiding ten behoeve van snoeiwerkzaamheden op 2 september 2019 op de Fangmanweg in Oosterbeek.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Theophile de Bockweg 6, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 16 augustus 2019
Zaaknummer: 1952104374

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: plaatsen bouwbord
Datum verzending: 19 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102487


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.           

 

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

 • O.B.S. De Marlijn voor het organiseren van 25 jarig Jubileumfeest op 30 augustus 2019, Van Spaenweg 11 in Oosterbeek. (21 augustus 2019)
 • Stichting Vrienden van de Poëzie voor het organiseren van het Poëziefestival ‘ Het Park Vertelt’ op 31 augustus 2019, Park Hartenstein rondom de muziekluifel in Oosterbeek. (14 augustus 2019)
 • Christelijke Voetbalvereniging Redichem voor het organiseren van 60 jarig jubileum op 31 augustus, Wilhelmina Sportpark (21 augustus 2019)
 • Renkumse Zwemvereniging voor het organiseren van de Rijntocht Cross Triatlon op 31 augustus 2019, vanaf de Veerstoep Renkum. (21 augustus 2019 ).
 • Velomanagement BV voor het organiseren van de fietstoertocht 1K Ride op 1 september 2019, door een gedeelte van de gemeente Renkum met start/finish bij Westerbouwing in Oosterbeek. (26 augustus 2019)
 • Wielervereniging Reto Arnhem voor het organiseren van een fietstoertocht op 8 september 2019 door een gedeelte van de gemeente Renkum. (26 augustus 2019)

Gebruik openbare grond
 

 • Stichting Airborne Feelings voor het plaatsen van een kraan ten behoeve van een kunstwerk/monument op 30 augustus 2019, op de hoek Graaf van Rechterenweg 12 en Van Dedemweg. (21 augustus 2019)
 • Goudkuil Vastgoed voor het plaatsen van autohoogwerker ten behoeve van schilderwerkzaamheden op 23 augustus en 24 augustus 2019, Weverstraat/Utrechtseweg in Oosterbeek. (21 augustus 2019)
 • P.M.M. Glaudemans voor het plaatsen van afvalcontainer ten behoeve van verbouwing badkamer, van 20 augustus tot 3 september 2019, Weverstraat 74 in Oosterbeek.(21 augustus 2019)
 • M. Minkman voor het plaatsen van een container ten behoeve van verbouwingswerkzaamheden, van 21 augustus tot 5 september 2019, op een parkeervak ter hoogte van Annastraat 2A in Oosterbeek. (21 augustus 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

                                            

Overige

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat per 1 september 2019 buitenschoolse opvang Bimbam aan de W.A. Scholtenlaan 25 in Doorwerth met uniek registratienummer 115554245, op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Nr. VKB19-21: tijdelijke verkeersmaatregelen Airborne transport en levering Airborne, Oosterbeek

Informatie

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl.