Officiële bekendmakingen 2019 week 34

21 augustus 2019 – week 34

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 2 augustus 2019
Zaaknummer: 1952104944

Locatie: Schaapsdrift 2, Doorwerth
Voor: kappen 3 grove dennen en diverse andere naaldbomen
Datum ontvangst: 4 augustus 2019
Zaaknummer: 1952104947

Locatie: Van Limburg Stirumweg 2, Oosterbeek
Voor: kappen 2 cypressen
Datum ontvangst: 6 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105191

Locatie: verlengde Duitsekampweg Wolfheze (kad. Doorwerth A 498)
Voor: bouwen en plaatsen monument
Datum ontvangst: 6 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105139

Locatie: Bachlaan 46, Doorwerth
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 7 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105268

Locatie: naast Airbornemonument Oosterbeek
Voor: plaatsen 2 tijdelijke tenten
Datum ontvangst: 6 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105143

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: vergroten kelderkoekoek
Datum ontvangst: 8 augustus 2019
Zaaknummer: 1952105341


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

 

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Sportlaan 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke zeecontainer
Datum verzending: 12 augustus 2019
Zaaknummer: 1952101422

 

Verleend

Locatie: Dalweg 114, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 12 augustus 2019
Zaaknummer: 1952100360

Locatie: Paul Krugerstraat 34, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 8 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102517

Locatie: Reijmerweg 46, Renkum
Voor: vervangen en vergroten dakkapel
Datum verzending: 7 augustus 2019
Zaaknummer: 1952103840

Locatie: Hammarskjoeldlaan 2, Doorwerth
Voor: maken opbouw op bestaande garage
Datum verzending: 7 augustus 2019
Zaaknummer: 1952103099

Locatie: Dr. Brevéestraat 15, Oosterbeek
Voor: maken nokverhoging en dakkapel
Datum verzending: 9 augustus 2019
Zaaknummer: 195295656


Heroverweging besluit

Op 19 juni 2019 heeft het college de vergunning voor de activiteit ‘het (ver)bouwen van een bouwwerk’ verleend en voor de activiteit ‘het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen’ geweigerd. Op 12 augustus 2019 is het besluit van 19 juni 2019 heroverwogen en voor de activiteit ‘het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen’ is de vergunning alsnog verleend.
Locatie: Jacobaweg 15, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 12 augustus 2019
Zaaknummer: 195292108

 

Maatwerkprocedure

Locatie: Lebretweg 51, Oosterbeek
Voor: maatwerk geluid
Datum verzending: 9 augustus 2019
Zaaknummer: 195298643


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Kerkstraat 72, Renkum
Voor: beoordeling vijfjaarlijkse keuring vuurwerkopslag
Datum verzending: 8 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102112

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.